Investeren in monumenten en sport infrastructuur

Lier: Tijdens dit eerste van drie inspraak- en debatmomenten kwamen de thema’s ondernemen, landbouw, cultuur, sport & toerisme aan bod. “Investeren zal nodig zijn om Lier & Koningshooikt op de kaart te houden”, zegt lijsttrekker Stijn Coenen. “Dit zijn natuurlijk projecten over meer dan één legislatuur. Maar je moet wél een visie en ambitie hebben.”

De staat van onze monumenten is een thema dat leeft. “In de marge van de Sint-Gummarusprocessie kaartten we al de stilliggende renovatie van de Sint-Gummaruskerk aan. Dat moet een speerpunt zijn voor de toekomstige coalitie. De Peperbus is ons uithangbord. Die verdient beter. Hetzelfde geldt voor het Begijnhof”, stelt fractieleider Koen Breugelmans. “Om de kosten beheersbaar te houden, moet gezocht worden naar creatieve oplossingen waarbij stad, OCMW, kerkfabriek, verenigingen en ev. privépartners de handen in elkaar slaan.”

Maxime Penen, voorzitter van de afdeling: “Ook onze sportinfrastructuur is aan een update toe. We scoren daar onder het Vlaamse gemiddelde. De ontwikkeling van de Hoge Velden biedt kansen zodat onze inwoners hun beweging niet op het grondgebied van de buurgemeenten moeten zoeken. Idealiter ontwikkelen de Hoge Velden en het Netestadion zich tot één sportcluster waar ruimte is voor verschillende clubs, verenigingen én voor de occasionele sporter. Ook hier is samenwerking nodig tussen de stad, clubs, verenigingen en de privé.”

Als derde investeringsspeerpunt kwam het Liers Cultuurcentrum De Mol naar voor. Coenen: “De infrastructuur van De Mol is niet meer bij de tijd om de modernste producties te ontvangen. Dat is een vaststelling die we samen met de ploeg van het LCC deden. Er zijn verschillende mogelijkheden: een verbouwing van het huidige gebouw of een nieuw gebouw op de huidige site dan wel elders in de stad. Aan de toekomstige coalitie om te kijken wat (financieel) mogelijk is, maar niets doen is geen optie als je op het vlak van cultuur wilt blijven meespelen.” (MSL/foto MSL)

Meer informatie www.lier.cdenv.be/kalender
 

               

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet