Meer geld voor herstel en onderhoud van monumenten                                                      

Lier: In het programma van Open Vld voor de gemeenteraadsverkiezingen zal het eerherstel van onze Lierse monumenten een van de prioritaire aandachtspunten zijn.

“In het verleden werden jaarlijks budgetten ingeschreven om de restauratiewerkzaamheden gaande te houden. In het begin van deze legislatuur is ervoor gekozen die budgetten even op een lager pitje te zetten om allerlei redenen zoals juridisch geschil over de Sint-Gummaruskerk, besparingen, wijzigingen aan het  erfgoeddecreet,...
Nu moet  er echter opnieuw voluit gekozen worden voor planmatig investeren, al dan niet samen met private personen of organisaties. Indien we hier niet voor zouden kiezen, dreigt een scenario waarbij gebouwen te zeer verloederen, de kosten groter worden en zich opstapelen”, zegt Marleen Vanderpoorten, lijsttrekker Open Vld Lier.

“Als OCMW-voorzitter denk ik hierbij in de eerste plaats aan het Begijnhof en het H.Geestgebouw, maar ook aan het Timmermans-Opsomerhuis, het Vleeshuis, het Schaeckbert en de dwarsvleugel van het Zwartzusters aan de Kloosterstraat.
In het budget van de stad voor 2018 is er overigens al opnieuw een bedrag voor de Sint-Gummaruskerk ingeschreven, en een bedrag om aan de organisatie Erfgoedkluis  een vooronderzoek te laten doen naar de mogelijkheden voor verkoop  en bestemming van het Vleeshuis, het Schaeckbert, het TO-huis en het H.Geestgebouw. Een verkoop van deze gebouwen is daarbij niet noodzakelijk. Indien een interessant bod wordt gedaan, blijft dit een te verkiezen piste”, gaat Vanderpoorten verder. 

Tegelijkertijd moeten echter ook de behoeften van organisaties en verenigingen, actief in onze stad, meegenomen worden. Zo zoeken tal van verenigingen en het volwassenenonderwijs al jaren naar een geschikt onderkomen.

Twee belangrijke verstrekkers van volwassenenonderwijs (o.a.inburgering en Nederlandse taal), het Centrum voor Basiseducatie(CBE)  en het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO), geven vandaag o.a. les in de Kluis en in het Schaeckbert. De dag dat deze gebouwen verlaten moeten worden, moeten zij naadloos kunnen overstappen naar andere leslokalen.

De dwarsvleugel van het Zwartzusters in de Deensestraat is daar uitermate geschikt voor . CBE en CVO zouden overigens een uitstekende tandem kunnen vormen met de SAMWD die eveneens nood heeft  aan extra lokalen. De eerste geven grotendeels overdag les, terwijl de academie vooral behoefte heeft aan ruimte tijdens de avonduren en in het weekend. In  het schepencollege is er een akkoord over deze bestemming maar de uitvoering moet dringend geactiveerd worden.

Wat het begijnhof betreft, wordt volgende maand het beheersplan afgerond wat het eenvoudiger zal maken  extra huizen te vererfpachten. Het subsidiedossier van de straten in het begijnhof  wordt ingediend, wacht op goedkeuring en subsidiëring. (MSL/foto MSL)

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet