Spuibos aangeplant

Lier: De stad plantte op het terrein dat ligt achter de campus Louis Zimmer van het Atheneum (beter gekend als KTA) en grenst aan de Spuivest en de residentie Wallehof, een duizendtal struiken en een twintigtal zomereiken aan. Zo werd op dit terrein het nieuwe “Spuibos” aangelegd.

“Enige tijd geleden hebben we hier een ingreep moeten doen. Heel wat wilgen en populieren, die hier stonden, waren in slechte staat. Regelmatig vielen takken naar beneden. Er werd toen beslist om deze bomen te rooien met de bedoeling hier een nieuw bos aan te leggen. Als stad hebben wij het engagement aangegaan om het bos zo spoedig mogelijk te herstellen. Eerst hebben wij het terrein plantklaar gemaakt. Ondertussen zijn hier een duizendtal struiken, die een bosrand vormen, en een twintigtal grotere zomereiken geplant. Er werd gekozen voor inheemse soorten. Dit is beter voor de structuur van het nieuwe bos. Het komt ook de toekomstige fauna ten goede.
Het nieuwe bos zal ook regelmatig onderhouden worden. Bramen en andere wildgroei zullen vijf tot zes maal per jaar verwijderd worden”, zegt Bert Wollants, schepen voor openbare ruimte.
 Na zijn toespraak onthulde de schepen een plaat met de naam van het bos “Spuibos” waarop ok de namen van de bomen en de struiken vermeld staan. (MSL/foto’s MSL-SDW)

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet