Ludovicus Lens en Celina Coenen vieren briljanten bruiloft

Lier: Op zondag 26 november 2017 waren Louis (Ludovicus) Lens (88) en Celine (Celina) Coenen (89) vijfenzestig jaar gehuwd. Bij deze feestelijke aangelegenheid ging schepen Rik Pets het echtpaar feliciteren namens het koningshuis en namens de stad Lier. Hij overhandigde hen een oorkonde en een medaille met de beeltenis van de koning en de koningin.
Louis is geboren in Morkhoven, Celine is een echte Lierenaar. Ze leerden elkaar kennen toen ze naar de ‘vakschool’ in Lier gingen.
Louis werkte eerst gedurende drie jaar bij Van Hool. De rest van zijn beroepsleven werkte hij op het Arsenaal (NMBS) in Mechelen waar hij op achtenvijftig jarige leeftijd met pensioen ging.
Celine verzorgde het huishouden.
Louis en Celine hebben vijf kinderen, vier meisjes, Jolanda, Lydia, Myriam en Christine en één jongen Wim. Ondertussen zijn er elf kleinkinderen, acht jongens en drie meisjes en dertien achterkleinkinderen, acht meisjes en vijf jongens.
Vroeger was er niet zoveel tijd om op reis te gaan. Ze gingen al wel eens naar de Belgische kust en naar England. Nadat de kinderen zelf getrouwd waren werd er meer gereisd. Zo bezochten Louis en Celine Spanje, Portugal, Tunesië, Duitsland en Frankrijk
In zijn vrije tijd was Louis vooral bezig met houtbewerking op de draaibank. Jaarlijks kregen de kinderen rond kerstmis een voorwerp dat Louis zelf draaide. In zijn vrij grote tuin kweekte hij groenten voor zichzelf en voor de kinderen. In de serre staat nog steeds een grote druivelaar die jaarlijks mooie trossen druiven voortbrengt. Celine hield van breien.
Nu doen ze het beiden rustig aan. Louis werkt nog in de tuin en Celine is nog altijd bezig met handwerk. (MSL/foto’s MSL)

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet