Victoria bevalt met een kreun(er)

Lier: In de Thomas More hoge school beviel de allernieuwste robot, Victoria, van haar eerste. Het werd een meisje Emma-Charlotte.
Victoria is de meest gesofisticeerde verloskundige simulatierobot op de markt. Victoria is een computergestuurde pop, die je met de hulp van een tablet bedient. In Victoria zijn heel wat verbeteringen verwerkt, die de pop nog levensechter maken en de bevalling nog veel realistischer
Thomas More heeft voor de opleidingen Vroedkunde in Lier én in Turnhout deze simulatiepop aangekocht. Het zijn de eerste exemplaren in België. Aan Victoria hangt een prijskaartje van ongeveer 150.000 euro.

Victoria is de jongere zus van Noelle, die de voorbije jaren al tientallen studenten hielp opleiden. Victoria kan nog realistischer hoog-risico situaties simuleren en trainen. Oefenen met een bevallingspop verhoogt het zelfvertrouwen van de vroedvrouwen in opleiding. Ze staan sterker in hun schoenen en zijn beter voorbereid op de stages en de praktijk.

Victoria kan bijna levensecht vroedvrouwen, maar ook artsen uitdagen met uitzonderlijke verloskundige noodsituaties, zowel tijdens de zwangerschap, de bevalling als in de kraamperiode. In een volledig computergestuurde hightechomgeving kan de docent scenario’s programmeren en continue aanpassen aan de interventies die de hulpverlener doet. Artsen en vroedvrouwen worden zo doorgedreven getraind in erg uitzonderlijke noodsituaties die het leven van moeder en kind bedreigen.

Opperkreuner Walter Grootaers als trotse peter
Geen geboorte zonder een peter en een meter. Amy Busschots (studente vroedvrouw) en Axelle Wuyts (studente verpleegkunde) zijn meters. Zij stelden Emma-Charlotte als naam voor de baby voor. Walter Grootaers was vereerd toen hij gevraagd werd om peter te zijn. Hij gaat immers terug toeren met de Kreuners en hun nieuwe single “Victoria”. Walter Grootaers kwam zijn petekind bezoeken en deelde met de meters de suikerbonen uit. (MSL/foto’s MSL)

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet