VDAB geeft innovatieve opleiding hulpkok

Lier: Uit de Lierse horeca kwam het signaal dat het moeilijk was om geschikt personeel te vinden. VDAB speelde hier op in en lanceerde een innovatieve opleiding werkplek leren. Waar de klassieke opleiding bestond uit twaalf weken klassikaal onderwijs kort onderbroken voor een stage werd voor dit project eerst een basisopleiding van vier weken gegeven waarna over gegaan wordt op werkplek leren.

“Het aantal werkzoekenden in Vlaanderen daalt sinds meer dan twee jaar maand na maand. Tegelijk piekt het aantal vacatures. Ondernemingen hebben het moeilijk om onder het slinkend aantal werkzoekenden de juiste competenties te vinden. Toch zijn er bepaalde groepen op de arbeidsmarkt die maar moeilijk aan de slag geraken. Hun afstand tot die arbeidsmarkt is nog te groot en zij ervaren nog zeer veel drempels om de stap te kunnen zetten naar een job. Een van deze doelgroepen zijn de jongeren die zonder diploma de schoolbanken verlaten.
De Lierse stuurgroep tegen ongekwalificeerde jeugdwerkloosheid zoekt al enkele jaren naar manieren om deze jongeren te helpen en om ze toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Via verschillende initiatieven tracht de stuurgroep ongekwalificeerde schooluitval te voorkomen en de kloof tussen de jongeren en het bedrijfsleven te verkleinen. Een van de acties is de opleiding tot hulpkok.
Vanuit de Lierse horeca kwam het signaal dat het moeilijk was om geschikt personeel te vinden voor in de keuken en de zaal. Met dit signaal is er aan de slag gegaan om een project op maat uit te werken voor de horeca en de Lierse jongeren. Dankzij de samenwerking tussen de verschillende partners waaronder VDAB, Stad Lier, Voka, fonds Ivens-Boons, werd een uniek opleidingsconcept opgezet waarbij er tegemoet werd gekomen aan de noden van de jongeren én de bedrijven”, zegt Marleen Vanderpoorten.

Innovatief
“We merken al jaren dat het moeilijker en moeilijker wordt om jongeren te motiveren om een ‘schoolse’ opleiding te gaan volgen in een opleidingscentrum. Met dit project spelen we hierop in door de opleiding naar de jongeren te brengen door ze te organiseren in de bedrijven in hun buurt. Na een korte basisopleiding van vier weken in het opleidingscentrum werden ze verder opgeleid in een horecazaak in Lier. Op deze manier werd meteen de brug geslagen naar de bedrijven en konden de cursisten meteen proeven van het echte werk”, zegt Wilfried Helsen van VDAB.
“Om het project te doen slagen moesten er voldoende bedrijven gevonden worden die bereid waren om een cursist op te nemen en op te leiden. Het enthousiasme was groot. Verschillende horecazaken waren bereid om hun schouders te zetten onder de opleiding. Met de hulp van een ervaren instructeur van VDAB gaven zij de opleiding vorm en werd er intensief samengewerkt om de cursisten op te leiden tot keukenmedewerker.
In augustus startten elf cursisten, waarvan er al snel drie afvielen. Twee anderen konden na het eerste deel in het opleidingscentrum niet doorstromen naar de bedrijven door een te gebrekkige kennis van het Nederlands.”
Zes cursisten werden geplaatst in zes Lierse horecazaken namelijk Hof Van Beatrijs, Florent, Elzenhof, Den Draaiboom, Hof van Nazareth en De Comeet.
Alle zes cursisten slaagden voor de opleiding. Twee van hen kunnen in hetzelfde bedrijf al aan de slag via een IBO-contract (Individuele Beroepsopleiding). (MSL/foto’s MSL)

 

 

Tijdens het slotmoment (op dinsdag 7 november in Den Draaiboom, Kanaalstraat 71, Lier) zetten we graag de cursisten in de bloemetjes voor het slagen van de opleiding samen met de bedrijven die een grote inspanning hebben geleverd om de opleiding mogelijk te maken. Dankzij hun energie en positieve houding maakten ze een brug naar de arbeidsmarkt voor deze jongeren.
Meer info:
Gert Fontyn
Teamleider VDAB Werkwinkel Lier
gsm 0498 94 57 60
gert.fontyn@vdab.be

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet