Vijftig jaar Paradijs

Lier: In de stadskantoren gaven Marleen Vanderpoorten en Ann Van de Velde een overzicht van de festiviteiten ter gelegenheid van de viering vijftig jaar Paradijs. Ze gaven nog ook interessante informatie over de bezetting en de financiële toestand van het Paradijs

Het WZC Paradijs viert op 19 oktober haar 50ste verjaardag. In al die jaren is er in het Paradijs heel wat veranderd, zowel uiterlijk (verhuis naar de Transvaalstraat) als wat de verzorging zelf betreft.
Vandaag omvat het Paradijs:
• 177 bedden in het WZC
• 7 plaatsen voor kortverblijf
• 15 plaatsen in het dagverzorgingscentrum De Passage
• 9 aanleunwoningen

In het WZC bestaan het bewonersaantal voor 66,8% uit vrouwen, de gemiddelde leeftijd is 86 jaar. Ongeveer 4/5 van de bewoners is zwaar zorgbehoevend (in 2008 was dat 3/5). De stijging van de zorgvraag heeft hoofdzakelijk te maken met de tendens om langer thuis te wonen.
In 2003 verbleef een bewoner gemiddeld 3 jaar en 10 maanden in het WZC, in 2011 was dit gedaald tot 2 jaar en 10 maanden. De verblijfsduur blijft ook vandaag nog afnemen. De zorgbehoefte van een bewoner wordt gemeten aan de hand van een "graad van zorgbehoevendheid". Op nog geen 10 jaar tijd (tussen 2008 en 2016) steeg het percentage daarvan met 15%. Dit is een belangrijke indicatie waaruit kan afgeleid worden dat de bewoner van vandaag meer zorg nodig heeft dan voordien. Jaarlijks wisselt het bewonersbestand van het Paradijs met meer dan 1/3. In 2016 namen bijvoorbeeld 66 nieuwe bewoners hun intrek in het Paradijs.

In De Passage waren in het voorbije jaar 38 van de 55 gebruikers vrouwen, de gemiddelde leeftijd was 77,5 jaar. Gemiddeld verbleef in 2016 een gebruiker 50 dagen in De Passage. De Passage wordt vaak bezocht als overgang naar het WZC, verblijf in De Passage doorbreekt het sociaal isolement. Ook bij afwezigheid van de mantelzorger, of om diens taak te verlichten, komen mensen naar De Passage.
In het kortverblijf waren 32 van de 55 bewoners (2016) vrouwen, de gemiddelde leeftijd was 84 jaar. Naar het kortverblijf worden mensen toegeleid vanuit het ziekenhuis of vanuit de familie. Na ontslag keert iets meer dan de helft van de gebruikers opnieuw naar huis, de
anderen gaan definitief naar een WZC.

Voor de 9 aanleunwoningen stonden in 2016 gemiddeld 67 geïnteresseerden op de
wachtlijst.

Financieel gezond
In het begin van deze legislatuur kampte WZC Paradijs met een tekort van ongeveer 800 000 euro. Om die reden werd onderzocht of WZC Paradijs de mogelijkheid had om zelfstandig te blijven bestaan en werden er besparingen/extra inkomsten onderzocht. De ligdagprijzen, de organisatie en de werking werden onder de loep genomen en dit resulteerde in een aantal acties: optimalisatie van de maaltijden, ziekteverzuim aanpakken, optimalisatie van de bezetting van de kamers, ... Meest opvallende beslissing was ongetwijfeld de verhoging van de ligdagprijs. In 2013 besliste de OCMW-raad om de ligdagprijs 3 keer met 3 euro te verhogen. Dit gebeurde in 2013 een eerste keer, een tweede keer in 2015. Volgende dinsdag wordt aan de OCMW- raad voorgelegd om geen derde verhoging door te voeren, maar over te schakelen op een "normale" indexatie van de ligdagprijzen (ligdagprijs is vandaag 55,8 euro). Afzien van een derde verhoging van 3 euro per dag is mogelijk omdat het jaarlijkse deficit van het WZC drastisch is terug gedrongen en het op het einde van deze legislatuur financieel gezond zal zijn. Het WZC Paradijs zal dan ook een autonoom rusthuis blijven, terwijl samenwerking op specifieke vlakken met andere rusthuizen natuurlijk blijft bestaan. (MSL/foto MSL)

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet