Info beurs voor zestig plus

Lier: Het stadbestuur richtte een infobeurs voor zestig plussers in. In de grote zaal van het cultureel centrum ‘De Mol’ stonden een twintigtal info standjes die de bezoekers vrij konden bezoeken. De opkomst lag aan de lage kant. Een honderdtal belangstellenden bezocht de beurs.
Burgemeester Frank Boogaerts hield een korte toespraak.
“Sinds einde 2016 wonen er iets meer dan 35.000 mensen in Lier Daarvan zijn 7.125 personen, dat is 20% van de Lierse bevolking, ouder dan 65. Van die 65-plussers is 30% ouder dan 80. Deze cijfers voor Lier lopen gelijk met het Vlaamse gemiddelde (vroeger was de Lierse bevolking iets ouder dan het gemiddelde in Vlaanderen)
 Eén op vier van de Lierenaars is vandaag  senior. We tellen nu zeven  100-jarigen in onze stad, met die ene uitschieter van 108!  Dat is veel, en dat is goed zo. Want bij ouderen zit veel levenservaring, een rijkdom aan engagement, bijzondere inzet. Bedenk maar eens wat het de samenleving niet zou kosten, als de opvang van klein- of achterkleinkinderen niet door de (over)grootouders zou gedaan worden. Bedenk maar eens wat het de maatschappij niet zou kosten aan gezondheidszorg, als niet zo vele ouderen zich zouden inzetten in verenigingen of als vrijwilliger actief zouden zijn om mensen samen te brengen en zorgbehoevenden te helpen, thuis of in rusthuizen. Dat zijn belangrijke plekken van sociaal contact, en zo kan vereenzaming en verzuring worden tegengegaan. De inbreng van vele senioren op dit vlak is zeer groot en belangrijk. Wij zijn jullie daarvoor heel erkentelijk.
We weten het allemaal, er moet overal zuiniger worden gewerkt. Dat is echter geen schande, en spaarzaam zijn  is eigenlijk maar normaal. We zullen ons dus moeten houden aan de beperkte budgetten, de tering naar de nering zetten, dat is wat vandaag moet gebeuren. Niettemin zijn we ons zeer bewust van de uitdagingen die zich stellen rond ouderenbeleid. Nu is één op vier senior. In 2025 zal dat één op drie worden. Daarom willen we onze middelen zo inzetten dat we  maximaal het verschil kunnen maken. Daarom kiezen we voor een gerichte, goed doordachte inzet van middelen. Blinde vlekken opsporen, en die invullen om zo ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving te kunnen verblijven”, zegt burgemeester Frank Boogaerts.

In haar toespraak wees Marleen Vanderpoorten er op dat  dit stadsbestuur het seniorenbeleid heel hoog in de prioriteitenlijst heeft opgenomen.
“Er is deze legislatuur bespaard maar niet ten koste van dit beleid. Eén voorbeeld is Het Paradijs  in de Transvaalstraat dat schitterend is aangeschreven in onze regio. Vijf jaar gelden torsten we er  nog een enorme schuldenberg, vandaag is de financiële situatie quasi gezond .
Intussen wordt verder gewerkt aan de lokale dienstencentra. In het voorjaar 2018 opent het nieuw dienstencentrum zijn deuren in de Kanunnik Davidlaan. Verder moeten we zien hoe we in onze stad en deelgemeente  op de beste manier onze senioren kunnen bedienen.
We beschikken in de lente van 2018 over twee volwaardige dienstencentra, één in Lier en één in Koningshooikt  en drie antennepunten: Rosmolen, De Kroon en De Komeet. In het nieuwe dienstencentrum zal naast  heel veel info en vrijetijdsbesteding, ruimte voorzien worden voor sportbeleving voor senioren. In de komende maanden zullen we aan de  programmatie werken en de senioren informeren waar en wanneer  ze voor wat terechtkunnen”, aldus Marleen Vanderpoorten.
(MSL/foto’s MSL-SDW)

Fotoreportage...

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet