Nieuwbouw woon zorg centrum Huize Nazareth plechtig geopend

Lier:  In aanwezigheid van Bruno Aerts, voorzitter Raad van Bestuur, Bernadette Van Den Heuvel, Raadgever woonzorg bij het kabinet van Jo Vandeurzen, Frank Boogaerts, burgemeester stad Lier,
Walter Sablon van Zorgnet-Icuro en Johan Bonny, Bisschop van Antwerpen werd de nieuwbouw van het woonzorgcentrum Huize Nazareth plechtig geopend. Het nieuw Huize Nazareth beschikt over 114 kamers, waarvan 6 zorgflats.
In de diverse toespraken werd de noodzaak geschetst van ouderenzorg.

Burgemeester Frank Boogaerts schetste de ontstaansgeschiedenis van het vrouwenklooster der Bernardinessen van Nazareth in 1224 tot het huidige Huize Nazareth.
Ontstaan van het huidige “Huize Nazareth”
In 1974 werd het kapittel van de Zusters der Christelijke Scholen te Vorselaar geconfronteerd met een groeiend aantal bejaarde zusters. Na enige jaren van studie en onderhandelingen werden in 1977 de graafwerken voor een rusthuis op de huidige locatie aangevat. De eerste zusters kwamen er wonen op 14 juni 1979. Het rusthuis was toe alleen bestemd voor bejaarde zusters.
“Nu staan wij hier in een totaal nieuw project van “Huize Nazareth”. Het nieuwe woonzorgcentrum is een thuis voor ‘iedereen die een zorgbehoefte heeft’. In het nieuwe “Huize Nazareth”, waarin de visie op zorg van de congregatie nog steeds gevolgd wordt, wonen zowel zusters als leken samen.  Het nieuwe woonzorgcentrum voldoet aan de normen die gesteld worden door de Vlaamse Overheid en beschikt over 114 kamers, waarvan 6 zorgflats”, zegt burgemeester Boogaerts.
“In Lier woonden er einde 2016 iets meer dan  35.000 mensen. Daarvan zijn 7.125 personen, dit is 20% van de Lierse bevolking, ouder dan 65. Van de 65-plussers in Lier is 30% ouder dan 80.  Uiteraard zetten we  blijvend in op de opvang van ouderen die het nodig hebben! Met de realisatie van dit nieuwe woonzorgcentrum zal in Lier  het aantal erkende plaatsen in residentiële woonzorg met 114 verhogen. Daarnaast staan er nog 165 extra plaatsen gepland. Wanneer deze er zijn, bereiken we een realisatiegraad van 97% van het vooropgestelde programmatiecijfer. Op het vlak van assistentiewoningen zijn er momenteel 48 plaatsen met nog 163 extra gepland. Eens dat al deze plaatsen, 211 in totaal, er zijn, bereiken  we  een realisatiegraad van 110% tegenover het programmatiecijfer .
De opening van Huize Nazareth is dus een grote stap in de richting van deze doelstelling!  Ik dank en feliciteer de initiatiefnemers dus van harte met deze belangrijke realisatie. Ik ben ervan overtuigd dat de huidige en toekomstige bewoners het hier helemaal naar hun zin zullen hebben”, besluit de burgemeester.

Als laatste spreker kwam Johan Bonny, Bisschop van Antwerpen aan het woord. Hij stelde dat de  Zusters der Christelijke Scholen Vorselaar, die zich altijd bezig hielden met opleiding van jongeren bij het begin van het leven, zich nu ook bezig houden met mensen in de laatste levensfase.
Hij stond even stil bij de moeilijke beslissing om van een woning of appartement de overstap te doen naar een WZC, bekommert om wat het leven daar te bieden heeft. Uiteindelijk als men deze stap heeft gezet komt men meer tot het besef dat dit de juiste beslissing was. In het WZC kan men opnieuw sociale contacten leggen en nog enige jaren genieten in plaats van in eenzaamheid uit te doven als een kaars die geen zuurstof meer krijgt.

Na de toespraken opende Mgr. Johan Bonny, Bisschop van Antwerpen, officieel het nieuwe Huize Nazareth. Nadien onthulde hij nog samen met burgemeester Frank Boogaerts een gedenkplaat in de inkomhal.
De plechtigheid werd afgesloten met een receptie. De aanwezigen werd de mogelijkheid geboden tot korte rondgang in het WZC. Het ensemble ‘Jazz Notes’ en een cello duo van de Stedelijke Academie  voor Muziek, Woord en Dans zorgde voor de muzikale omlijsting. (MSL-SDW/foto’s MSL)

Meer informatie over Huize Nazareth: www.huize-nazareth.be

Fotoreportage...

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet