Drie Lierse helden gehuldigd

Lier: In aanwezigheid van de burgemeester, de schepenen en de raadsleden werden Bart Van den Berghe, Grzegorz en Slawomir Didden in de raadszaal gehuldigd omdat zij door hun doordacht en moedig optreden twee mensen van de dood hebben gered.
“Vandaag heb ik de eer en het genoegen om drie echte Lierse helden voor te stellen. De daden die zij verricht hebben, zijn een voorbeeld voor ons allen en verdienen onze erkenning”, zegt burgemeester Frank Boogaerts bij het begin van de huldiging.

Bart Van den Berghe diende hartmassage toe aan Francis die een hartstilstand had. Door het  tijdige en juiste optreden van Bart slaagde hij erin om zijn buurman te stabiliseren tot de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Door dit doordacht en snel optreden redde Bart het leven van zijn buurman.
“Wij hebben als stadbestuur de eer om hem deze oorkonde uit te reiken als welverdiende erkenning  van deze heldendaad.” 

Grzegorz en Slawomir Didden passeerden enige tijd geleden te Strombeek-Bever waar een vrouw in nood verkeerde. Zij zat namelijk gekneld in een brandende auto. Grzegorz en Slawomir hebben daarop met gevaar voor eigen leven deze vrouw uit het wrak bevrijd en haar zo een vreselijk lot bespaard. Deze heldhaftige daad heeft haar weg gevonden tot de hoogste bestuurskringen. De Commissie van het Carnegie Heldenfonds, ressorterend onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft in haar vergadering van 8 mei 2017 beslist om de zilveren medaille en het diploma van het Carnegie Heldenfonds toe te kennen aan beide broers.

Deze huldiging werd afgesloten met een kleine receptie. (MSL/foto’s MSL)

Fotoreportage...

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet