Huldiging vrijwilligers Koningshooikt

Fotoreportage...

Koningshooikt: In het dorpshuis, de Jutteneer, nodigde de dorpsraad de vrijwilligers uit op een receptie. Dirk Frans, voorzitter van de dorpsraad, verwelkomde de genodigden en dankte iedereen voor zijn onbaatzuchtige inzet. Burgemeester Frank Boogaerts op zijn beurt dankte alle vrijwilligers in naam van het stadsbestuur en in zijn persoonlijke naam.

“Vrijwilligers zijn er zeven dagen op zeven, los van werkuren en tellen niet af naar hun pensioen. Ze zijn nodig en hebben het vaak ook zelf nodig, belangeloze inzet geeft nu eenmaal voldoening. Ze vragen niet om beloond te worden. Een glimlach of dankjewel, het was goed of leuk...gewoon wat waardering is vaak genoeg om door te gaan.”

Dirk Frans: “We alweer een jaar vol nuttig werk, onbetaalbaar, niet voor onszelf maar voor anderen, onze gemeenschap en vooral voor iedereen...vrijwillig!

We kiezen dus vrij en gewillig om te geven wat we kunnen daar waar het moet en nodig is, daar waar het mag en kan of gewoon voor het plezier. De drive van het vrijwillig dienen en zorgen voor, werkt bovendien aanstekelijk als een virus waarmee we anderen besmetten en zo onze groep versterken.

Allemaal verschillende mensen en toch hebben we allemaal iets gemeen. We ijveren voor een levendige en vooral leefbare gemeenschap waarin iedereen zijn plaats kan vinden.
Een mooier engagement is er bijna niet en daarom zeg ik graag nog eens, geef het door aan onze volgende generaties.
Het netwerk van vrijwilligers is uitgebreid en krachtig. De mazen van het net zijn klein zodat iedereen word opgevangen en niemand buiten de werking van het vrijwillige en toegankelijke comfort valt.

Vrijwilligers zijn er 7 dagen op 7, los van werkuren en tellen niet af naar hun pensioen. Ze zijn nodig en hebben het vaak ook zelf nodig, belangeloze inzet geeft nu eenmaal voldoening.
Ze vragen niet om beloond te worden. Een glimlach of dankjewel, het was goed of leuk...gewoon wat waardering is vaak genoeg om door te gaan.

De uitdaging aangaan om te blijven doen wat goed is, verbeteren wat beter kan, vernieuwen en blijven zoeken naar gaatjes die opgevuld moeten worden zodat de levensvreugde niet weglekt uit onze maatschappij, ook dat doen vrijwilligers.
Vaak moeten ze creatief omspringen met weinig middelen of veel doen met minder wat de creativiteit van onze vindingrijke vrijwilligers dan weer aanscherpt. Ondersteuning van de Stad en overheid blijven natuurlijk wel van vitaal belang, in mensen investeren is nooit fout.

De vrijwillige beweging is als een warme deken in deze soms jammer genoeg kille maatschappij. Is het u ook al opgevallen hoe harteloos het er in het commerciële circuit de dag van vandaag soms aan toe gaat ... merk je dan ook op hoe warm en zorgzaam vrijwilligers omgaan met hun doelgroep zonder dat hier iets tegenover staat? Mag ik dan terecht stellen dat het hier over een uitzonderlijk ras gaat, een sterk ras, een trots ras en vooral een ras dat niet mag uitsterven!”

Burgemeester Frank Boogaerts: “Op het einde van de week van de vrijwilliger wil de dorpsraad alle verenigingen en individuen bedanken voor hun inzet. Ook het stadsbestuur apprecieert  jullie inzet voor de gemeenschap en het verenigingsleven enorm. Het werk van de vrijwilligers is in onze samenleving van het allergrootste belang. Zonder jullie dagelijkse en belangeloze inzet zou het leven er voor velen van ons een stuk minder aangenaam uitzien. Om deze inzet te benadrukken heeft het stadsbestuur  ook reeds drie jaar de FIERELIERS in het leven geroepen. Om de drie maanden kan de Stad een persoon, een groep van mensen of een organisatie speciaal in de bloemetjes zetten. Iedereen kan hiervoor een kandidatuur voordragen die beoordeeld wordt door een jury, rekening houdend met de doelstelling van de Fierelier, namelijk een inzet voor de medemens van Lier en Koningshooikt, voor onze gemeenschap. Met deze doe ik dan ook nogmaals een oproep om geschikte kandidaten voor te dragen.”
Tot slot dankte de burgemeester in naam van het stadsbestuur en in zijn persoonlijke naam alle vrijwilligers voor hun belangeloze inzet. Hij besloot met de woorden  “Wat zouden we zijn zonder vrijwilligers.”

Na de toespraken genoten de aanwezigen van een uitgebreide receptie aangeboden door de dorpsraad. (MSL/foto’s MSL-SDW)

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet