Emiel Wellens en Christina Vandyck vieren hun diamanten bruiloft

Lier: Op 15 februari 2018 vierden Emiel (Mil) Wellens (82) en Christina (Christine) Vandyck (81) hun zestig jarig huwelijksjubileum. Bij deze feestelijke gebeurtenis ging Rik Pets, schepen voor bevolking, het echtpaar feliciteren in naam van het Koningshuis en in naam van de stad Lier. Rik Pets overhandigde hen de oorkonde van het Paleis en centrumbonnen voor een totale waarde van zestig euro als geschenk van de stad Lier.
Mil is een echte Lierenaar, Christine is van geboorte van Oelegem. Ze leerden elkaar kennen op Duffel kermis.
Mil werkte tot zijn drieëntwintig jaar op de boerderij van zijn ouders. Daarna stapte hij over naar Gevaert. Daar werkte hij vijfendertig jaar tot hij op achtenvijftig jarige leeftijd met brugpensioen ging. Christne zorgde voor het huishouden en de kinderen. Ze werkte ook in hun grote tuin waar ze alle groenten voor het gezin kweekte.
Mil en Christine hebben vier kinderen: Paul, Christiane, Ludo en Marc. Op het ogenblik zij er vijf kleinkinderen, drie meisjes en twee jongens. Aan achterkleinkinderen moet nog gewerkt worden.
Het echtpaar ging bijna nooit op reis. “Waarom zouden wij op een ander gaan als we het thuis goed hebben”, zegt Christine overtuigd.
In zijn vrij tijd en nu nog steeds is Mil vogelliefhebber. Hij heeft twee grote volières in de tuin. Christine hield van fuchsia’s. Ze had verschillende variëteiten in en rond het huis.
Nu genieten zij nog samen van hun tuin en serre, waar ze nog steeds groenten kweken. Mil verzorgd nog altijd zijn vogels. (MSL/foto’s MSL)

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet