Koninklijke Moedige Bootvissers: van palingdraaien naar toerisme rondvaarten

Fotoreportage...

Lier: In het Vleeshuis te Lier houden de Koninklijke moedige bootvissers een overzichtstentoonstelling van hun ontstaan tot op heden. De vereniging werd officieel boven de doopfond gehouden in 1932. Vanaf 1900 was er al sprake van palingvissers die met hun specifieke platbodems  met vangnet op de Nete paling gingen vangen. Hun typische bootjes hadden geen motor en ook geen zeil. Ze maakten alleen gebruik van de getijden om zich te verplaatsen.  

De tentoonstelling werd geopend door de burgemeester. In zijn toespraak gaf hij een overzicht van het paling draaien begin twintigste eeuw, het ontstaan van de vereniging en de evolutie van paling vissen tot de actuele toeristische rondvaarten.

Verlengd wegens overgroot succes
De tentoonstelling zou alleen in het openingsweekend toegankelijk zijn. Wegens het overgrote succes wordt de tentoonstelling met een weekend verlengd. Op zaterdag 10 februari van 10 tot 18uur en op zondag 11 februari van 14 tot 18uur kan je deze unieke tentoonstelling nog bezoeken. De inkom is gratis. (MSL/foto’s MSL-SDW)

Geschiedenis
Bij de opening van de tentoonstelling gaf burgemeester Frank Boogaerts en kort overzicht van de geschiedenis van “palingdraaiers” naar toeristische rondvaarten.

“Vanaf 1900 is er al sprake van palingvissers met hun specifieke platbodems  met vangnet varend op de Nete  zonder motor of zeil en maakten alleen  gebruik  van de getijden.
In een poging om meer invloed te hebben op het beleid van de  visserij, gevolg van de grotere opgelegde  beperkingen, is men zich gaan groeperen .
Van het bestuur van Bossen en Wateren werd  nl. slechts een vergunning afgeleverd voor het vangen van paling door middel van kruisnetten met mazen van 1cm x 1cm en palingfuiken.
In 1932 werd de vereniging  Moedige Bootvissers gesticht in hun stamkroeg Sint Jonas gevestigd op de Werf met als doel :“al haar leden ten maatschappelijke titel, met ieders medewerking van de aangeslotenen, onderlinge bijstand en steun te verlenen, en dit zonder winstgevend doel”
Een 32-tal  bootvissers ,die allen een eigen boot hadden ,sloten onmiddellijk aan. Deze platbodems hadden allen   bijna dezelfde afmetingen en vorm. Dus zonder motor of zeil , gebruikmakend van de getijden voeren zij op de Nete. De palingvissers waren geen beroepsvissers; het was louter  hun hobby.
Gewoonlijk werd er ’s nachts gevaren , omdat  dan de paling zeer actief is , en de palingvissers dan de tijd hadden om hobby uit te oefenen.  Misschien waren er ook nog andere redenen; verschillende verhalen doen hierover de ronde, maar daar ga ik hier niet op in.
In de jaren 1950 en 60 organiseerden de bootvissers Lier Feest op de Werf en werd er op de Binnennete gevaren , vooral met de weeskinderen uit het weeshuis op het Begijnhof. Ook werd er van op het Messenpleintje, nu Felix Timmermansplein  vuurwerk afgestoken . De opbrengst ging volledig naar goede doelen, zoals het weeshuis, het comité voor zedelijke bescherming van de jeugd , de kloosterzusters, enz.
In 1974  moesten onze  palingvissers noodgedwongen  hun hobby volledig stopzetten  ten gevolge van  een wet die  het  palingvissen met  platbodems en net verbood;  ook de sterke vervuiling van de Nete speelde mee in de stopzetting.
In 1981 is de vereniging terug opgestart in samenwerking met de toeristische dienst  van de Stad , niet meer om  te gaan vissen maar wel  om met toeristen op de Binnennete te varen.
Het clubhuis werd het Schaekbert op het Zimmerplein.
Over het eerste stamlokaal wil ik zeggen dat ik de toenmalige cafébaas en voorzitter van de Moedige Bootvissers nog goed gekend heb. Het was Frans Verelst die werkte in het houtmagazijn van de  Houthandel Lambert, naast café Sint Jonas; hij was nl. de vader van mijn nonkel Fons. En in mijn studententijd was het onze gewoonte om na een avondje uitgaan of bezoek aan een T-dansant zoals dat vroeger heette, bij Frans en Maria nog een pintje te gaan pakken als afsluiter van de feestelijkheden.
De eerste boot “Marieke” werd ingehuldigd door  Clara Timmermans.In de jaren negentig kwamen den Alboeft en Vettigen Teen de vloot versterken.
Nu beschikt de vereniging over zes volwaardige houten  boten met namen uit de boeken van Felix Timmermans: Marieke, Pallieter, Vettigen Teen, Leontientje en Symphorosa. en den Treiterer (geen personage van Felix Timmermans). Vijf ervan zijn uitgerust met elektrische aandrijving.

Vanaf 2000 werden alle boten gebouwd door Luc Camps, een heel bekwame schrijnwerken die zijn vrije tijd opofferde om twee jaarlijks, soms zelfs jaarlijks een nieuwe boot te bouwen. De levensduur van een boot is ongeveer tien jaar
Langzaam  breidde de vloot uit zodat vanaf 2007 vijf volwaardige boten toen al een 9.000 toeristen een aangename rondvaart bezorgden.
In 2017 hebben niet minder dan 15349 toeristen onze mooie Binnennete kunnen bewonderen vanop een platbodem van onze Bootvissers, en niet te vergeten met daarbij de deskundige uitleg van de schipper-gids-stuurman.
Dat brengt mij tot de belangrijke rol die onze Bootvissers vervullen in het voor de Stad zo belangrijke  toeristische leven. Toerisme is één van de uithangborden van Lier. Samen met ons materieel erfgoed, ons UNESCO werelderfgoed, onze vele evenementen, ons bloeiende horeca en oplevende middenstand, zijn verenigingen zoals de Bootvissers pareltjes van ons immaterieel erfgoed  dat wij moeten koesteren. In naam van het schepencollege en in mijn persoonlijke naam dank ik het bestuur en alle vrijwilligers van de Bootvissers voor hun onvolprezen inzet voor Schoon Lier. Ik hoop dat jullie allemaal nog jaren op deze weg zullen verdergaan.
Want voor alle duidelijkheid: de vereniging werkt met vrijwilligers die een groot deel van hun vrije tijd , onbezoldigd, ten dienste stellen van de toeristen ,bezoekers die de stad zo hard nodig heeft. 
Ja, af en toe genieten zij ook mee. Denk maar aan  hun in Lier en omstreken wereldberoemde   haringbak, hun vieringen 75, 80, 85ste verjaardag, hun jaarlijkse brunch en mosselsouper en natuurlijk hun jaardiner. En vergeet niet hun vorig jaar geslaagd  evenement Halloween met 450 deelnemers.
Mijnheer de voorzitter, vrienden van de Moedige Bootvissers, met veel plezier verklaar ik deze tentoonstelling voor geopend.”

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet