Hart voor de Burger stel programma voor

Lier: De bezieler en de vermoedelijke lijsttrekker van de nieuwe partij Hart voor de Burger stelde de krachtlijnen van het verkiezingsprogramma voor.
“Streefdoel van onze partij is kiezen voor onze burgers, alles wordt beslist ten voordelen van de meerderheid van de burgers Lier en Koningshooikt”, zegt Marcel Taelman.

Het programma bestaat uit vijfentwintig punten met diverse aanpassingen en verbeteringen die ten voordele van de burger dienen gerealiseerd te worden waaronder het afschaffen van Diftar.
Vier punten handelen over de verkeersdoorstroming waaronder het openstellen van de Vredebergstraat in de richting van de Mosdijk en de Vismarkt, om te vermijden dat het verkeer voor het KTA door het centrum en de Sint-Gummarusstraat moet.
De laatste vier punten handelen over de verkeersregeling op en rond de Grote Markt. Hier stelt Taelman dat het verkeer terug achter het stadhuis richting Lisperstraat kan rijden. Parkeren rond de Grote Markt toelaten. (MSL/foto MSL)

Meer informatie: Marcel Taelman tel: 0475 79 91 38 of marceltaelman@hotmail.com

Programma “Hart voor de Burger”

Krachtlijnen van het verkiezingsprogramma 2018
1. Bouwstop van grote bouwprojecten, groen blijft groen!
2. Bij het (her)aanleggen van straten langs beide zijden van de rijweg veilige en gladde fietsstroken voorzien en het aantal parkeerplaatsen minstens behouden!
3. Uitbreiden van het aantal en de capaciteit van de fietsstallingen!
4. Voetpaden en oversteekplaatsen moeten aangepast zijn voor personen met een beperking en voor rolstoelgebruikers in het bijzonder.
5. Alle oversteekplaatsen met een zebrapad moeten goed verlicht zijn!
6. De stad moet voldoende parkeerplaatsen voorzien. Aan sportcentra en sportlokalen dienen er gratis parkeerplaatsen beschikbaar te zijn!
7. Aan de Mechelsesteenweg moet een zebrapad voor fietsers en voetgangers voorzien warden aan de afslag naar het zwembad!
8. Bij de bouw van appartementen moet verplicht, 1,2 (buiten centrum ) of 1,5 (centrum ) parkeerruimte per woongelegenheid en kantoorruimten voorzien worden. Het parkeer reglement moet aangepast worden!
9. Streng toezicht houden op het sluikstorten en op de overvolle vuilbakjes aan de bushalte, het centrum en de vesten!
10. Herzien van het ophaalsysteem voor het huisvuil!
11. Werkzaamheden aan het openbaar domein moeten beter gecoördineerd worden!
12. Alle stadsvesten van verlichting voorzien!
13. Onderzoeken of de parkeermeters niet kunnen vervangen worden door parkeerschijven!
14. Voorzien van een rond punt aan het kruispunt van de Hoogveldweg en de Aarschotsesteenweg!
15. Onderzoeken of de ring niet kan ontsloten worden via de aanleg van een tunnel!
16. Dringend aanleggen van een ontsluitingsweg voor de firma Greif naar de Mallekot!
17. Opwaarderen van het Fort van Lier en de toeristische troeven ervan! (wandelgebied en vissen)
18. Geen handelspanden in de nieuwe bouwprojecten. De Berlarij terug opwaarderen en bij het winkelcentrum laten behoren!
19. Afschaffen pest belastingen. (wegwijzers evenementen, enz. )
20. Samenwerken met handelaars van Lier en Koningshooikt
21. Een rusthuis voor de burgers van Koningshooikt
22. Wachttijden sociale woningen moeten transparant zijn zodat elke burger hun plaats kan volgen. 23. De normaalschool site hadden wij liever ingericht voor service flats en assistente woningen!
24. Het ondersteunen en samenwerken met sport, jeugd en cultuurverenigingen.
25. Geen cumuls van Burgemeester of schepenen.

Verkeersdoorstroming
1. De Vredebergstraat open stellen in de richting van de Mosdijk en de Vismarkt, om te vermijden dat het verkeer voor b.v. het KTA door het centrum en de Sint - Gummarusstraat moet!
2. Verkeersborden overeenkomstig het politiereglement op de juiste hoogte plaatsen! ( om te vermijden dat blinden en slechtzienden er tegen lopen ).
3. In de binnenstad alleen kleine, milieuvriendelijke busjes toelaten!
4. Afspraken maken om de leerlingen van het Sint-Ursula en het Sint -Gummaruscollege af te zetten en op te halen aan het paradeplein.

Verkeersregeling op en rond de Grote Markt
1. Het verkeer opnieuw achter het stadhuis laten rijden, richting Lisperstraat. Voor het stadhuis en langs het marktplein tot aan de smalle Antwerpsestraat een autovrije zone creëren. De terrassen kunnen uitgebreid worden, fietsers en voetgangers kunnen zich veilig bewegen en hebben minder last van de uitlaatgassen!
2. Parkeren kan in twee cirkels (binnen en buitencirkel ) op het marktplein, gratis met een parkeerschijf gedurende twee uur. Het plein wordt bereikt achter het stadhuis en verlaten richting Lisperstraat. Heeft een evenement plaats dan kan cie in-en uitrit gemakkelijk afgesloten warden. Het handelscentrum van Lier zal ongetwijfeld opgewaardeerd worden! ( voor het stadhuis blijft het autovrij )
3. De smalle Antwerpsestraat wordt autovrij, ook voor bussen. Laden en lossen is mogelijk tot 11 uur. In de straat kunnen terrassen geplaatst warden en kan ene gezellige winkelsfeer gecreëerd worden. Tijdens het weekend is er ruimte voor optredens en animatie.
4. In de Florent Van Cauwenbergstraat wordt "uitgezonderd plaatselijk verkeer" ingevoerd. Van hieruit rijden geen auto's en bussen meer over de Grote Markt!

Meer informatie: Marcel Taelman tel: 0475 79 91 38 of marceltaelman@hotmail.com

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet