Afscheidsviering pastoor Jan De Keyser

Fotoreportage...

Lier: In de kerk O.L.V Onbevlekt aan de Mechelsesteenweg in Lier werd de dank- en afscheidsviering van parochiepriester Jan De Keyser opgedragen. Jan de Keyser is daar op 3 februari 1980 aangesteld als priester. Jan is ondertussen tachtig jaar en gaat met pensioen.
De voorzitter van de kerkraad hield voor deze gelegenheid de homilie.
Na de viering volgde nog een receptie in de zaal achter de kerk. (MSL/foto’s MSL-SDW)

 

“Achtendertig jaar geleden, op zondag 3 februari 1980, werd E.H. Jan De Keyser  aangesteld als pastoor van onze parochie, en dat vieren wij vandaag in dankbaarheid.

Jan De Keyser werd geboren in Heffen op 28 november 1937 in een gelovig gezin. Zijn moeder had een grote voorliefde voor moeder Maria en trok elk jaar te voet naar Scherpenheuvel, 45km heen en 45 km terug. Ook Jan, geïnspireerd door het enthousiasme van zijn moeder legde samen met haar deze bedevaart meermaals te voet af.
Op 14 jarige leeftijd kon hij dankzij zijn ouders deelnemen aan een K.A.J.-Lourdesbedevaart. Dat was voor hem een indrukwekkend en aangrijpend gebeuren, met duizenden jongeren samen op pelgrimstocht in Lourdes.
Zingend en in kleurrijke uniform een uitgerekt JAA antwoorden op de roep van  Mgr. Cardijn, om zich in te zetten als jongeren in bewegingen en parochies trouw aan het evangelie.
Daar in Lourdes zocht Jan ook de stilte van de grot op, op zoek naar de mozaïekstenen die de plaats markeert waar Bernadette zich bevond tijdens de verschijningen van Maria. Daar tijdens een nachtelijke aanbidding borrelde voor de eerste maal een roepstem op.
Na zijn legerdienst, zijn Lourdesbelofte indachtig kon hij aan de slag als vrijgestelde-propagandist van K.A.J. Mechelen. En zo kon de roepstem en Maria’s woorden, “Doe maar wat Hij u zeggen zal” groeien.
Op 29 jarige leeftijd bood hij zich aan als kandidaat priester bij het bisdom Mechelen-Brussel, waar hem gevraagd werd wat kom jij hier doen. Maar Jan gaf niet op en trok naar het bisdom Antwerpen,
waar hij na een test tot de priesterstudie werd toegelaten en het klassieke seminarie doorliep.
Op 30 juni 1972, 20 jaar na zijn eerste roep ervaring werd Jan tot priester gewijd.
Zijn eremis had plaats in de groene kathedraal van Cite St. Pierre te  Lourdes, dicht bij Moeder Maria wat zijn geliefde plaats was en is, en voor altijd zal blijven.
Van 1972 tot 1975 was Jan onderpastoor te Hemiksem, en vervolgens van 1975 tot 1980 in de St Dimphna parochie te Geel, waar hij de stiel leerde.
In het najaar van 1979 ging hij in op het verzoek van de toenmalige bisschop Danneels om ‘pastoor’ te worden van de O.L.V. Onbevlekt parochie, Lachenen in Lier.
Het was trouwens één van de laatste benoemingen door Mgr. Godfried Danneels als bisschop van het bisdom Antwerpen.
Het verhaal gaat dat een ijverige parochiaan van toen, er op aandrong om zo spoedig mogelijk een pastoor te sturen. “ Het doet er niet toe wie ge stuurt, wij maken er zelf wel een goeie van”.
Het  feit dat het een ‘Maria’-parochie was heeft Jan zeker mee over de streep getrokken.
Op zondag 3 februari 1980 om 15 u, terwijl de regen met bakken uit de lucht viel, vond de aanstelling van onze nieuwe pastoor door deken De Bondt plaats. Mr. Pastoor kreeg de sleutel van de grote poort aangeboden, maar ze opendoen lukte niet goed in die gutsende regen.
Ondanks deze moeilijke start voelde Mr. Pastoor zich snel aanvaard en thuis in onze parochie.
Zijn leidmotief als parochiepriester, is met vele samenwerken en zorg dragen en delen, om zo te groeien naar een gemeenschap die leeft vanuit de Blijde Boodschap van Jezus Christus.
Grote vreugd en deugd  vindt  hij in de inzet en medewerking van mensen, werkgroepen  en verenigingen wat resulteerde in fijne realisaties zowel op materieel, liturgisch als pastoraal vlak.
Ook de vele Lourdesbedevaarten van diverse verenigingen van de parochie liggen hem nauw aan het hart , het is steeds een terugkeren naar het begin en naar ons allen Moeder Maria.

Op de 38 jaren dat gij Mr. pastoor in onze parochie aanwezig zijt hebt gij heel wat verwezenlijkt.
Op pastoraal vlak heb je aan onze parochiegemeenschap veel smaak gegeven door uw moedig en stimulerend woord, door uw inzet en verzorgde vieringen, door het overvloedig zaaien van Gods woord, door uw woord en voorbeeld als proost van onze parochiale verenigingen en hoeveel mensen met zorgen komen bij u aankloppen om steun en bemoediging.
En aangaande het patrimonium, alles aan onze kerk en parochiezaal heeft onder uw stimulans een grondige vernieuwing, renovatie, aanpassing of  opknapbeurt gekregen, zodat alles nu in goede staat is en mag gezien worden.

In 1996 kwam er de pastorale zorg van het H. Hart ziekenhuis bij, dit echte priesterwerk van het begeleiden van zieken en stervende, waar geboorte en dood begin en einde als het waren buren zijn, hebt gij met hart en ziel gedaan.
In 2005 werd je kerkrechtelijk  pastoor van de parochies H. Familie, en St. Jan Evangelist in Koningshooikt, waar je ook wekelijks voorging in de eucharistievieringen.
En zo kunnen wij nog vele taken opnoemen, je inzet was oneindig.
Mr. Pastoor uw agenda en dagen waren steeds goed gevuld, op verlof ging jij nooit tenzij naar Lourdes, maar nu op 80 jarige leeftijd mag het wat rustiger worden, je wens is om op ‘t Onbevlekt te mogen  blijven, en wij willen niets liever.
Laten wij bidden dat onze Lieve Heer u nog lang een goede gezondheid geeft zodat wij op onze parochie nog lang mogen genieten van een geliefde herder, die er is voor zijn parochie van t’Onbevlekt.
Mr. Pastoor in naam van gans de parochiegemeenschap duizendmaal dank voor  die 38 jaren samen met ons op weg.
Dank voor uw overvloedig zaaien van Gods woord.
Dank voor uw geduld met ons.
Dank voor je vriendschap,  je steun,  je troost maar vooral voor je gebed.
Dank voor alles.
Maar wij danken ook God omdat Hij , u Mr. Pastoor geroepen heeft om als priester door het leven te gaan, en dat jij geantwoord hebt met een volmondige JA.
Laten wij bidden tot God en onze Moeder Maria, dat wij u nog vele jaren gezond en wel in ons midden mogen hebben.
Dank je wel Jan.”

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet