"Over loerende ogen en de uitdagingen voor onze stad"

Lier: In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 schreef Marleen Vanderpoorten een boekje waarin ze in negen punten de grootste uitdagingen voor de stad schetst. Het boekje is doorspekt met ettelijke Lierse anekdotes. Het is de bedoeling om met dit boekje de discussie op gang te brengen ook over de partijgrenzen heen.

“Dit boekje is een persoonlijk document. Het bindt noch mijn partij,  noch de individuele leden ervan. Het bevat ook geen partijprogramma maar kan wel dienstig zijn voor de discussie voorafgaand aan de opstelling van een programma”, begint Vanderpoorten haar verhaal.

“Op basis van mijn dertig jarige ervaring heb ik getracht in negen aandachtspunten de belangrijkste uitdagingen waar onze stad nu voor staat, samen te vatten. Ik heb af en toe een beetje historiek geschetst, en heb een beetje inzicht trachten te geven in achterliggende redenen van bepaalde beslissingen. Ik heb deze aandachtspunten telkens laten voorafgaan door een anekdote, enerzijds om de tekst leesbaarder en luchtiger te maken, anderzijds om de link met het dagelijkse leven in Lier concreet te maken. De anekdotes zullen voor veel Lierenaars heel herkenbaar zijn.

De aandachtspunten nodigen uit tot debat. Zowel in mijn eigen partij als in de andere partijen wordt vandaag nagedacht over hoe beleidsthema's omzetten in concrete programmapunten. Ik wil graag deze tekst aanreiken aan alle geïnteresseerden in  de lokale politiek en erover in debat gaan.

Samen met mijn partijgenoten ga ik de tekst verdelen onder stakeholders van de Lierse politiek. We gaan hem niet bus-aan-bus verspreiden. Iedereen die de tekst wil lezen, kan hem op eenvoudige aanvraag verkrijgen, of lezen op mijn website    www.marleenvanderpoorten.be .

Door het uitschrijven van deze tekst heb ik ook een statement willen maken. In tijden van sociale media waar tweets en facebookberichten alom tegenwoordig zijn, vond ik het belangrijk iets dieper te graven en te schrijven over  de lokale Lierse politiek. De beslissingen die wij als stadsbestuur nemen, komen niet uit het niets. Een besluitvormingsproces neemt veel tijd in beslag en strekt zich vaak over legislaturen heen uit. Ik vind het ook belangrijk dat onze stadsgenoten zich hiervan bewust  zijn en de achtergrond van bepaalde beslissingen kennen.

In het boekje, dat als titel kreeg "Over loerende ogen en uitdagingen voor onze stad" (gedeeltelijk een verwijzing naar de titel van de eerste anekdote, een knipoog naar de rijke Lierse “geruchtenmolen”) schrijf ik over negen aandachtspunten:

- Communicatie, informatie en wijkwerking
- Eerherstel voor monumenten
- Veiligheid en bescherming op alle fronten
- Bouwen en wonen in Lier
- Bereikbaar en leefbaar centrum, ondernemende handelaars
- Cultuurbeleving en kunstonderwijs
- Sportbeleving
- Regisseur voor onderwijs en tewerkstelling: de armoedekloof dichten
- Seniorenzorg op maat

Hiermee ben ik natuurlijk niet volledig en dek ik niet alle onderwerpen die belangrijk zijn voor en in een stedelijk beleid. Maar de niet-vermelde onderwerpen lijken mij vanzelfsprekender, zoals een gezond financieel beleid, een performant personeels-en organisatiebeleid, voldoende aandacht voor onze deelgemeente, een secuur duurzaamheids-en milieubeleid,...

De negen uitgeschreven aandachtspunten houden daarentegen belangrijke uitdagingen en niet altijd  vanzelfsprekende oplossingen in. Deze negen punten vergen veel discussie om tot een gedragen visie en actieplan te komen. Het lijkt mij belangrijk reeds voor de verkiezingen van alle partijen te vernemen hoe zij met  deze uitdagingen willen omgaan als zij de kans krijgen  toe te treden tot een bestuursmeerderheid”, aldus Marleen Vanderpoorten. (MSL/foto’s MSL)

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet