Burgemeester ontvangt ‘gestelde lichamen’

Fotoreportage...

Lier: Tijdens een nieuwjaarsreceptie ontving burgemeester Frank Boogaerts de ‘gestelde lichamen’ op het stadhuis. ‘Gestelde lichamen’ lijkt nogal een archaïsche term. De uitdrukking komt uit het Frans ‘Corps Constitués’. Een ‘corps’ is een lichaam. Alleen moet je dat begrijpen als een eenheid, een college, een overheid, een bestuur. Het gaat dus niet over het lijf. ‘Gesteld’ heeft te maken met de wet. In het Frans is dat duidelijker: ‘constitué’ heeft te maken met de ‘constitution’, de grondwet. Gesteld betekent zoveel als "bij de wet aangesteld". De gestelde lichamen zijn dus allerlei officieel aangestelde mensen, overheden en instanties.

Na de officiële ontvangst van de genodigden volgde de traditionele toespraak door de burgemeester.
Hij gaf een overzicht van het voorbije jaar en merkte ook op dat de huidige legislatuur haar laatste jaar ingaat. Hij sprak onder andere over de moorddadige aanslagen, de besparingen die werden doorgevoerd en de realisaties tijdens het voorbije jaar. Ook de concrete pannen voor 2018 werden overlopen.
Het officiële gedeelte werd afgesloten met een toast op het nieuwe jaar. Daarna volgde nog een hapje en een drankje. (MSL/foto’s MSL-SDW)

 

Hierna de volledige toespraak van de burgemeester

Beste genodigden, collega’s uit het schepencollege, de gemeenteraad en de OCMW-raad, mijnheer de ere-burgemeester, mevrouw  en heren ere-mandatarissen,
Heel hartelijk welkom op de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie die het stadsbestuur u graag aanbiedt. Het is altijd prettig om  zoveel vertegenwoordigers van de verschillende groepen uit onze Lierse gemeenschap  te mogen begroeten.
Eerst en vooral wens ik jullie en iedereen die jullie dierbaar zijn, in naam van het schepencollege en in mijn persoonlijke naam, een gezond, veilig, succesvol en gelukkig 2018 toe.
Voor de zesde keer al mag ik jullie als burgemeester toespreken op deze nieuwjaarsreceptie. Dat wil zeggen dat deze legislatuur (al) op haar einde loopt. De tijd gaat veel te snel voorbij !
Traditioneel blikken we even terug op het afgelopen jaar. Net als verleden jaar moeten we helaas vaststellen dat er nog geen einde gekomen is aan de moorddadige aanslagen die vele onschuldige slachtoffers blijven eisen.  Laat ons hopen dat het ooit zal stoppen, en dat  het dreigingsniveau 3 door OCAD zal kunnen verlaagd worden.
Van in het begin van deze legislatuur hebben wij noodzakelijke besparingen doorgevoerd. Dat zullen wij ook in 2018 volhouden. Wij zullen blijven handelen als goede huismoeders en -vaders. Het voorbije jaar hebben wij opnieuw een overschot kunnen boeken op de begroting, zodat wij onze politiek van schuldafbouw  kunnen blijven verderzetten .Zo zullen wij tegen 2020  de schuldafbouw kunnen vergroten met extra 5,56 MIO bovenop het oorspronkelijk geplande bedrag  en zal de stadsschuld in het totaal dalen met  7 MIO .
Maar we zijn ook blijven investeren. Enkele realisaties in 2017 :
•             Een nieuwe speeltuin op de Dungelhoeff
•             Uitbreiding van de speeltuin aan het park met een ruimte apart voor kleuters en peuters
•             Kunstgrasveldje Herderin
•             Aanplant van het Spuibos
•             De herinrichting van het stadhuis
•             De verdere verlichting van de vesten (en er komt nog meer )
•             Heraanleg van voetpaden en wegdek (Van Boeckellaan, Berlaarsesteenweg,A. Bergmannlaan, Ceciliastraat)
•             Nieuwe ledverlichting in verschillende straten (Eeuwfeestlaan, Merelstraat….); en er komt nog meer
•             Heraanleg van de Putsesteenweg incl. nieuwe fietspaden en riolering
•             Start van de werken in de Kan. Davidlaan
•             Start van de heraanleg van de vest tussen het Spui en Sion
•             Plaatsing van meer bladkorven
•             De fontein op de Vismarkt, voltooiing van de blindengeleiding  op de Grote Markt
•             Start van de werken voor een oplossing voor  de bomen in de Fruithoflaan
•             De brug aan de Sion die gisteren officieel werd ingehuldigd en die het centrum aansluit op het natuurgebied rond Lier
Voor sommige projecten spreken we uiteraard partners of hogere overheden aan. Zo hebben we samen met de NMBS de overdekte fietsenstallingen aan het station kunnen realiseren. Zo werden er doorbraken bereikt in de aanleg van het SAFI-pad, de fiets-o-strades, de Kesselsesteenweg, en het al vele jaren aanslepende dossier van de Aarschotsesteenweg.
Zeer onlangs bekwamen we de erkenning door Minister Bourgeois van de Grote Markt als stadsgezicht, zodat beslissingen die vroeger genomen werden  nu niet meer mogelijk zijn en onze Grote Markt haar ongeschonden  uitzicht kan bewaren.
En in diezelfde lijn zijn we heel gelukkig met de subsidie van 250.000 van Minister Schauvliege voor de realisatie van Lier Pallieterland, waardoor we groen in de stad kunnen brengen en volkstuintjes, een speelbos e.d. kunnen aanleggen.
Belangrijk is ook te vermelden dat er voor de eerste keer in Lier  een  Fietsenbeleidsplan werd  goedgekeurd.
Beste vrienden,
Wat staat er nog op het programma in 2018 ?
•             Een volgend stuk van de vesten zal verlicht worden
•             De zebrapaden op de Grote Markt worden hersteld
•             Het Leike , de Spekkestraat, de Sint-Gummarusstraat en Senthout worden heraangelegd
•             De ledverlichting wordt verder uitgerold
•             Er is opnieuw 250.000 extra ingeschreven voor heraanleg van voetpaden, en 100.000 extra voor asfalteringen
•             Het nieuwe stadsmuseum wordt geopend : Lierse geschiedenis, kunst en identiteit onder 1 dak
•             Er worden 4 extra personeelsleden en toestellen voorzien voor Proper Lier
•             De nieuwe camera’s en de ANPR-camera’s op de invalswegen zullen operationeel zijn
•             Er is opnieuw budget ingeschreven voor de restauratie van de Grote Kerk (na afloop van de juridische procedure)
•             Er wordt gewerkt aan een oplossing voor o.a. het Timmermans-Opsomermuseum, het Schaeckbert, het Begijnhof, het middendeel van het Zwartzustersgebouw
•             Start van de werken van de extra sporthal op de site van het Atheneum
•             Start van de werken van de nieuwe gymzaal en extra lokalen voor de dansklassen op de site Atheneum campus Zimmer
•             Verdere grondverwerving door de stad van de gronden voor de ontwikkeling van de Hoge Velden
•             Start van de ontwikkeling van de site Normaalschool  (wonen, buurtwinkels, starterswoningen)
•             Opening van het nieuwe dienstencentrum in de Kan. Davidlaan, aangepast aan de moderne noden van de huidige generatie van ouderen, gekoppeld aan de organisatie van een shuttledienst tussen de verschillende centra.
•             Ramen en deuren van de Jutteneer worden vervangen.
U merkt het Dames en Heren, wij werken verder aan een mooi en aangenaam Lier waar iedereen graag woont en waar toeristen en kopers graag naartoe komen. Dat is onze taak en wij zullen die naar best vermogen in 2018 blijven verder zetten.
Deze doelstelling tot een goed einde brengen vereist een goed samenspel tussen de “politiek”, het schepencollege dus, en de administratie. In mijn nieuwjaarstoepraak voor het personeel heb ik hen daarvoor ook uitdrukkelijk bedankt. Dat vereist ook een samenspraak met de burgers via de verenigingen, wijkcomités en belangengroepen.  De regelmatige vergaderingen met bijvoorbeeld het Wijkcomité van Het Looks in het kader van de ontwikkeling van de Normaalschool, bewijzen dat wij deze vorm van samenwerking ter harte nemen. Dat vereist ook samenspraak met de adviesraden.  De vele vergaderingen met de sportraad, de culturele raad, de seniorenraad, de economische raad, de LAT – om er maar enkele te noemen- tonen duidelijk aan dat het stadsbestuur er op staat om alle betrokkenen te horen en zo veel mogelijk in te gaan op hun visie en voorstellen. Uiteraard kan het al eens gebeuren dat bepaalde stellingnamen en visies niet volledig gevolgd worden. Maar dat is de logica zelf. Het schepencollege heeft als taak het algemeen belang te dienen en aan de mening van bepaalde belangengroepen kan daarom niet altijd en niet voor 100% voldaan worden.
Ik verheug mij evenwel om de vlotte samenwerking tussen het stadsbestuur, de administratie die ten dienste moet staan van onze 35000 klanten, de inwoners van Lier en Hooikt,  en jullie, vertegenwoordigers van de Lierse gemeenschap om onze gezamenlijke doelstelling te bereiken: schoon Lier, plezant Lier, welvarend Lier.
Dames en Heren,
Deze samenwerking en de hieruit voortvloeiende resultaten hebben ook de aandacht getrokken van specialisten. UNIZO verleende ons de titel  van Ondernemende Gemeente 2015; wij behoorden tot de laureaten van de Agoria-Belfius Smart City Award, wij zijn laureaat voor de Overheidsorganisatie 2018 (uitslag op 6 maart !). en onlangs nog werd onze Visit Lier, na een bezoek van een Mistery Visitor, gerangschikt in de categorie “80% of meer”. Zij of hij kwam hier buiten met een “Wow-gevoel” . Dit zijn bemoedigende resultaten waarom het schepencollege alleen maar blij kan zijn en die een aansporing zijn om op de ingeslagen weg verder te gaan.
Beste vrienden, een Nieuwjaarsreceptie  dient om mekaar het beste te wensen,een gezellige babbel te doen en te genieten van lekker eten en drankjes. Ik dank iedereen die heeft meegewerkt om hiervan een succes te maken.
Ook dit jaar ondersteunen Stad, OCMW en Politie de actie “Tournéé Minérale”  die erop gericht is om gedurende de volgende maand neen te zeggen tegen alcohol. Er zijn deelnameformulieren ter beschikking en onze medewerker Jan Gabriels kan u uitleggen hoe je de actie kunt steunen. Maar Jan heeft nog meer gedaan : hij heeft nl. een alcoholvrije mocktail (dat is een cocktail zonder alcohol ) gebrouwen  die jullie hier kunnen proeven . Deze namiddag hebben Marleen Vanderpoorten, ikzelf en de pers in primeur dit drankje mogen voorproeven, en ik kan jullie verzekeren dat het heel lekker en verfrissend is. Beste mensen, geniet er van !
Ik wens u nog een aangename avond. Laat ons toasten op Lier.

Frank Boogaerts
Burgemeester

 

 

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet