Stedelijk jeugdvoetbalcomplex op de Hoge Velden?

Lier: Als het van N-VA afhangt komt er en stedelijk jeugdvoetbalcomplex op de Hoge Velden.  Op de site kunnen zeven voetbalpleinen met omkadering worden gerealiseerd, waarvan een deel in kunstgras.

Frank Boogaerts: “Onze voorgangers lieten in 2012 uitschijnen dat Hoge Velden bijna rond was, maar in werkelijkheid stond men nergens. Meer dan een plan op papier was er niet en ook financieel was niets voorzien. Het huidige stadsbestuur heeft ondanks de schuldenlast wél geïnvesteerd en maar liefst dertien hectare verworven. Inmiddels beschikken we al over 77% van het nodige terrein. De onteigening van het laatste deel is volop lopende. In de begroting werd al 2,2 miljoen opzijgezet voor de ontsluiting en nutsvoorziening. Het volgende stadsbestuur moet dus alleen nog de invulling beslissen.”
Rik Verwaest: “De N-VA wil dat stad Lier ook na de grondverwerving voortrekker blijft. Wij moeten dus zélf dat jeugdcomplex aanleggen. Dat kan voor een bijkomende investering van 2,9 miljoen. Met de lokale jeugdvoetbalwerkingen wordt dan afgesproken over huur en onderhoud. Mits voldoende ruimte kunnen ook lokale liefhebbersploegen hier terecht.”
Frank Boogaerts: “Ook onze deelgemeente vergeten we niet. Wat de jeugd van KVK Hooikt betreft wil de N-VA dat de stad daar samen met Hooikt voorziet in een kunstgrasveld. Hooikt heeft een gezonde jeugdwerking voor kinderen uit eigen streek, dat verdient alle steun.”

“Ook dit investeringsdossier past budgettair perfect in het doorgerekende verkiezingsprogramma van de N-VA voor de volgende zes jaar. Net als de eerder aangekondigde 22 miljoen investeringen in straten, voet- en fietspaden en het nieuwe tarievenplan voor afval”, benadrukt afdelingsvoorzitter Piet De Zaeger. (MSL/foto’s MSL)

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet