N-VA Lier&Koningshooikt wil IVAREM-bijdrage verlagen

Lier: N-VA wil in een volgende legislatuur de Ivarem-bijdrage van 54 euro per jaar verlagen en tevens een nieuw aanpak van de OCT-problematiek. De Ivarem bijdrage zou dan negentien euro voor een alleenstaande, negenendertig euro voor een koppel en vijf euro voor een minderjarig kind of extra bewoner bedragen. De bijdrage zal maximum negenenveertig euro per gezin bedragen.

Frank Boogaerts: “In 2013 hebben we met alle elf gemeentebesturen uit de regio de IVAREM-bijdrage aanvaard. De afspraak was om die deze beleidsperiode correct te innen. Maar voor volgende legislatuur stelt de N-VA een aantal sociale en rechtvaardige correcties voor. Naast een algemene verlaging willen we in de eerste plaats de overdreven kost voor alleenstaanden aanpakken”, stelt burgemeester Frank Bogaerts en lijsttrekker voor N-VA bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.
“De stadskas zal meer moeten bijdragen aan de huisvuilverwerking. Maar deze hervorming is rechtvaardig én betaalbaar. Het gaat hier over een bedrag van 300.000 tot 350.000 euro per jaar.”

“We hebben de voorbije jaren ingezet op ons afvalbeleid. Zo is de gratis ophaling van de roze zakken een enorm succes, zodat we besloten het maandelijks te doen in plaats van tweemaandelijks. Ook de leging van vuilbakjes en het aantal straatveegbeurten werd gevoelig opgedreven”, zegt schepen van Milieu Lucien Herijgers.

Bevoegdheidsoverdracht
De bevoegdheidsoverdracht voor het ophalen van huisvuil naar Ivarem loopt nog tot in 2021.
“Daarna willen wij het contract met Ivarem opnieuw onderhandelen. Wij willen in een eventuele nieuwe overeenkomst zelf het contract met de leverancier van de OCT’s beheren en onderhandelen. Dit om het probleem van slecht functionerende OCT’s kordaat aan te pakken. Lier vraagt al lang sancties wanneer de techniek het laat afweten. De N-VA wil daarom de afspraak met Ivarem herzien. Lier moet rechtstreeks het contract met de OCT-leverancier beheren. Systeemdefecten betekenen dan een financiële sanctie voor de leverancier. Daarmee verlagen we verder de afvalfactuur van de Lierenaar. Het akkoord van IVAREM hiermee is voor N-VA een vereiste voor een verdere samenwerking na 2021”, zegt schepen Herijgers. (MSL/foto’s MSL)

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet