Vlaams Belang Lier-Koningshooikt  maakt verkiezingsprogramma bekend

Lier: Het verkiezingprogramma van Vlaams Belang Lier-Koningshooikt is gebaseerd op volgende vier pijlers:
- Een herkenbaar, democratisch en goed georganiseerd Lier en Koningshooikt
- Een welvarend, veilig en sociaal Lier en Koningshooikt
- Een veilig en vlot bereikbaar, proper en gezond Lier en Koningshooikt
- Een leerrijk, ontspannend en plezant Lier en Koningshooikt

Een herkenbaar Lier dus waar Lierenaars en Hooiktenaars zich thuis voelen en dat opnieuw Vlaamse gezinnen aantrekt. Met de voorstellen die in ons programma staan, zoals een verbod op onder meer het dragen van islamitische kledij in openbare gebouwen voor het stads- en gemeentepersoneel, alsook in de stedelijke scholen op ons grondgebied, benadrukken we de Vlaamse eigenheid van Lier en Koningshooikt

We zijn als Vlaams Belang ook een groot voorstander van de directe democratie. We willen alle Lierenaars en Hooiktenaars een zo groot mogelijke invloed laten uitoefenen op de politieke besluitvoering. Voor belangrijke onderwerpen die een grote impact hebben op Lier of Koningshooikt moeten de inwoners hun mening kunnen uiten via volksraadplegingen, waaraan het stadsbestuur zich ook bindt. Op die manier willen we de kloof tussen de inwoners en de politiek verkleinen.

Een beleid dat ook openheid moet uitstralen door onder ander de gemeenteraad via ‘livestream’ uit te zenden, door meer rekening te houden met adviesraden, werkgroepen en commissies en waar we de bibliotheek willen bevorderen tot een informatieknooppunt waar op een toegankelijke manier beleidsdocumenten, plannen en dergelijke geraadpleegd kunnen worden.

Een stad moet natuurlijk ook competent en vaardig bestuurd worden. We pleiten hier voor een totaal van maximum 5 schepenfuncties, met elk een duidelijk afgebakend, homogeen bevoegdheidspakket. Met een extra opening van de stadskantoren op zaterdagvoormiddag zetten we als Vlaams Belang ook daar in op een betere dienstverlening.

We willen als Vlaams Belang uiteraard ook een welvarend Lier en Koningshooikt en een einde maken aan het economische bloedbad dat de invoering van het kernwinkelgebied en de daaraan gekoppelde premies veroorzaakt hebben. Hiervoor moet volgens ons in de eerste plaats zo snel mogelijk het kernwinkelgebied vervangen worden door een volwaardig centrumgebied.

“De auto blijft zijn plaats hebben in de stad, is ook inherent aan wonen in de stad.  Wonen betekent ook voldoende parkeermogelijkheden voor de bewoners. Voor de autogebruikers wordt de Grote Markt doorrijdbaar in beide richtingen.  Ook de Vredebergstraat wordt doorrijdbaar.
Anderzijds zit het fietsgebruik in de lift,  onder andere  de elektrische fiets, de aanleg van fietsostrades, nieuwe fietspaden en het recreatieve aspect zullen hier niet vreemd aan zijn.   Fietsinfrastructuur en fietscomfort moeten aan dit stijgend fietsgebruik aangepast worden.  Veiligheid voor fietsers en voetgangers staat, wat onze partij betreft, de komende jaren centraal. Tijdens begin en einde van de schooluren mag er geen zwaar verkeer binnen de ring rijden”, vervolgt Walter Marien.

“Wat de huisvuilophaling betreft wil Vlaams Belang een einde maken aan het peperdure en slecht werkend diftar-systeem en wil dus in 2021 geen nieuwe beheers overdracht met IVAREM”, voegt Marien er nog aan toe. (MSL/foto’s MSL)

 Het volledig programma kan u terug vinden op https://lier.vlaamsbelang.org

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet