Jozef Ceulemans en Joanna Truyen vieren diamanten bruiloft

Lier : Jozef Ceulemans (81) en Joanna - Jeanne - Truyen (81) vierden hun zestig jarig huwelijks jubileum. Jeanne is afkomstig van Kessel Dorp, Jozef is een echte Lierenaar.
Zoals het dikwijls gebeurt kwamen ze elkander tegen in een danstent tijden ‘Kessel-statie’ kermis. De vlam sloeg over en zestig jaar geleden zijn ze getrouwd.
Jeanne en Jozef kregen vier dochters: Fanny, Lily, Heidi en Bernadette die overleden is.
Ondertussen is er één kleinkind Jason en een achterkleinkind Samantha.
Jozef werkte zeven jaar bij Van In op de Grote Markt. Daarna was hij bediende bij Pumpservice een bedrijf uit Borgerhout dat benzine pompen leverde en installeerde. Op vijfenvijftig jaar ging Jozef met prepensioen.
Jeanne verzorgde het huishouden.
Samen gingen ze graag en dikwijls op reis. Italië, Spanje, Frankrijk (Lourdes), Oostenrijk, Turkije en Portugal stonden op hun reisprogramma. “Naar Canada ben ik ook eens geweest omdat onze dochter  daar woont”, zegt Jeanne.
Veel hobby’s waren er niet. “Het huishouden doen en voor de kinderen zorgen was onze hobby.”                                                                                  

Bij deze feestelijke aangelegenheid bracht schepen voor bevolking Rik Pets, hen de wensen over van het Koningshuis en van de stad Lier. Jozef en Jeanne kregen een oorkonde van het koningshuis. De stad Lier schonk de gelukkigen centrumbons ter waarde van zestig euro. “Eén euro voor elk jaar dat jullie samen zijn”, besluit schepen Pets. (MSL/foto’s MSL)

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet