PVDA Lier maakt top drie lijst en speerpunten programma bekend

Lier: Voor het eerst sinds 1982 komt PVDA op voor de gemeenteraadsverkiezingen te Lier. De partij heeft sinds een drietal jaar een actieve werking opgebouwd. Om de deelname aan de verkiezingen voor te bereiden trokken de Lierse PVDA-leden de wijken in met de Grote Bevraging van Lier. Ze bevroegen op die manier 558 Lierenaars rond zes thema’s en 24 voorstellen. Op basis van de resultaten van die bevraging werkt PVDA-Lier nu aan haar programma.

Speerpunten
PVDA gaat voor een stad op mensenmaat tegenover een stad op centenmaat. Rond stadsontwikkeling willen we een globaal plan dat openbaar vervoer, groene zones en publieke diensten op de kaart zet als stevige ruggengraat.  Geen uitverkoop aan grote projectontwikkelaars, maar een ontwikkeling in overleg met de buurt, met reële inspraak. Wonen moet betaalbaar blijven. Daarom willen we een ambitieus beleid voor moderne sociale huisvesting en betaalbare rusthuizen en serviceflats. Voor woonzorgcentra willen we een maximumfactuur van 885 euro, dat komt  overeen met de inkomensgarantie voor een samenwonende bejaarde + de zorgpremie. Op vlak van mobiliteit richten we ons vooral op openbaar vervoer en ondersteuning van de zwakke weggebruiker. De auto moet nog verder uit de stad, maar wel met goede voorzieningen qua gratis randparkings en aansluiting op openbaar vervoer en fiets. Het huisvuilbeleid komt als een van de grote pijnpunten uit de bevraging. Hier willen we in de eerste plaats inzetten op minder afval, een forse daling van de kosten en verbetering van het systeem. Cultuur en sport moet een stuk toegankelijker gemaakt worden, zeker voor jongeren en maatschappelijk zwakkeren.  De infrastructuur moet uitgebreid. Tenslotte moet inspraak en participatie een stuk beter. Via het beter valoriseren van de bestaande raden, inspraak in nieuwe projecten, toegankelijker maken van besluiten en betere participatie van de burger in het functioneren van de gemeenteraad. We zijn voor inspraak van de bevolking via bindende referenda. Voor inspraak van jongeren stellen we een aantal specifieke maatregelen op maat van de hedendaagse jeugd voor.

De PVDA-lijst wordt getrokken door Nick Mertens, een 36 jarige treinbegeleider. Op de tweede plaats staat Martine Minne. Martine is 57 en werkzoekend. Op de derde plaats staat syndicalist en metaalarbeider Eric Francis.  Eric is 58. (MSL/foto bewerking MSL)

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet