Stad Lier zet in op sensibiliseringscampagne ‘Bedankt voor de ruimte!’

Lier: Eind vorig jaar keurde de gemeenteraad het fietsbeleidsplan voor de stad goed. Het fietsbeleidsplan stelt onder meer concreet dat tien procent van alle investeringsmiddelen naar fietsvriendelijke investeringen moet gaan. “Met dit fietsbeleidsplan willen we antwoorden bieden op de grote uitdagingen op vlak van mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid”, zegt schepen van Mobiliteit, Bert Wollants. Verplaatsingen met de fiets winnen overal aan belang en spelen een cruciale rol in het mobiliteitsvraagstuk. Ook in Lier.

Het fietsbeleidsplan zet een reeks uitgangspunten en doelstellingen uit waaraan vervolgens concrete maatregelen en acties worden gekoppeld:
•             Blijvende investeringen in het comfort en de veiligheid van fietsers met veilige fietspaden.
•             Uitbreiding fietsnetwerk naar en van de stad met fietsostrades.
•             Invoeren van fietsstraten. Dat zijn straten waar de fietser hoofdgebruiker is. Auto’s mogen fietsers niet inhalen en niet sneller rijden dan 30km/u.
•             Voorzien van voldoende fietsparkeermogelijkheden. De ambitie is om in eerste instantie tot een toename van twintig procent aan fietsstallingen te komen. De komende (en voorbije) weken komen er op verschillende plaatsen in de stad fietsenstallingen bij of worden ze vernieuwd. Dat is zo aan de bushalte in de Antwerpsestraat (brug), Van Boeckellaan, Berlarij (t.h.v. Molenstraat), in de Kruisbogenhofstraat (t.h.v. Antwerpsestraat) en op het Koningsplein in Koningshooikt.
Maar niet alleen investeren in fietsinfrastructuur is belangrijk. Er is ook aandacht nodig voor educatie en sensibilisering. Met het fietsexamen voor de leerlingen van het 6de leerjaar zorgen we ervoor dat jonge fietsers zich veilig door de stad leren verplaatsen. En de komende weken loopt een sensibiliseringscampagne.

Het fietsbeleidsplan 2017-2023 vind je op www.lier.be, zoek op ‘fietsbeleidsplan’.

Bedankt voor de ruimte!
Weggebruikers zijn soms gefrustreerd omdat anderen zich niet aan de verkeersregels houden. Die frustraties kunnen enkel verdwijnen als iedereen respect toont voor elkaar en voor de wegcode.

Schepen Bert Wollants: “Alle weggebruikers moeten respect tonen voor elkaar, autobestuurders moeten voldoende afstand houden van de fietser in smalle straten, en fietsers moeten de ruimte van de voetgangers respecteren.” De stad werkte een sensibiliseringscampagne uit naar alle weggebruikers met de boodschap ‘Bedankt voor de ruimte’. “Daarnaast zijn we in gesprek met De Lijn omdat zij hier ook hun steentje extra in willen bijdragen,” stelt schepen Wollants. Met de campagne bedanken we elkaar tot eind juni uitdrukkelijk voor de ruimte.
 
De deelnemers aan het fietsexamen krijgen na hun examen alvast een fietsplaatje om aan hun tweewieler te hangen. Ze zijn vanaf dan expert in het geven van voldoende ruimte en vragen dat langs die weg ook aan bestuurders.
Wil je zelf ook graag een reflecterend fietsplaatje? Haal jouw exemplaar vanaf 2 mei aan het onthaal van het stadskantoor (Paradeplein 2) of bij Fietspunt aan het station (Leopoldplein 32). Let wel: op = op!

Vorig jaar zette Lokale Politie Lier, samen met de gemeenschapswachten, al in op extra controles op fietsgedrag. De politie merkte immers dat het voor fietsers niet altijd duidelijk is wat mag en niet mag. Enkele aandachtspunten die in de kijker gezet werden: fietsen in de verboden richting, op het voetpad, in de voetgangerstunnel, gebruik van smartphone en niet stoppen aan een zebrapad. De extra controles worden ook de komende maanden herhaald.

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet