Bewoners van WZC Paradijs kunnen dieren knuffelen


 
Lier: Dieren brengen niet alleen 'leven in de brouwerij', uit onderzoek blijkt ook dat het effect van dieren op zorgbehoevende ouderen onmiskenbaar positief is. Het knuffelen van dieren maakt een stof vrij in de hersenen die het geluksgevoel verhoogt. De 'aaibaarheidsfactor' blijkt dus een aantoonbaar gunstig effect te genereren in de zorg voor ouderen. Kortom: dieren verhogen de levenskwaliteit. Net daarom wil WZC Paradijs investeren in de bijdrage van dieren in de zorg.
 
Therapiehond in WZC Paradijs
De inzet van dieren in de zorgvoorziening kan enkel werken mits een professionele omkadering. Momenteel volgt een medewerker van WZC Paradijs een intensieve opleiding om een therapiehond te introduceren in de werking van het woon- en zorgcentrum. Een intensief opleidingstraject van de begeleider én hond waken erover dat de positieve effecten van de hond voor de zorgbehoevende ouderen maximaal benut worden. Dit opleidingstraject zal er toe leiden dat de therapiehond vanaf juli effectief wordt geïntroduceerd in de zorg. Ook op de dementieafdeling zal de hond actief ingezet worden, gezien de positieve effecten op ouderen die lijden aan dementie zeer expliciet bewezen zijn. Ouderen zullen de hond kunnen benaderen, maar het blijft uiteraard de keuze van de bewoner zelf om hiervoor open te staan.
 
Knuffelzone aan WZC Paradijs
De OCMW -raad keurde ook een ander project goed dat tot doel heeft de levenskwaliteit van de bewoners te verhogen: de inrichting van een dierenknuffelzone in een aanpalende groenzone van WZC Paradijs. Op een afgebakend terrein zullen ouderen terecht kunnen om  dieren zoals konijntjes, cavia's,... te knuffelen.
De komende periode zal WZC Paradijs op zoek gaan naar partners om dit project samen te realiseren. Onder meer het nabijgelegen Huis van het Kind, dat zich richt tot kleine kinderen, zal betrokken worden bij de ontwikkeling van het project. Zo kunnen jong en oud elkaar vinden en stimuleert dit project ook de intergenerationele samenwerking op de site.
Midden mei dient het OCMW een projectdossier in bij de Koning Boudewijnstichting in functie van realisatie van dit project. In tussentijd zal WZC Paradijs maximaal inzetten op samenwerking met partners, die mee hun schouders willen zetten onder dit initiatief.
 
Met deze vernieuwende projecten wil WZC Paradijs zich maximaal blijven inzetten op de levenskwaliteit van haar bewoners en zich in de zorg onderscheiden.

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet