Criminaliteit in Lier neemt af

Lier: Voor de geregistreerde misdaden noteren we ten opzichte van 2015 en 2016 een dalende trend.    
“In 2015 telden we 2.820 misdrijven, in 2016 telden we er 2.736 en in 2017 daalde het totaal aantal geregistreerde misdrijven naar 2.335 feiten.  Als we de vergelijking maken met 5 jaar geleden daalde het aantal geregistreerde feiten met ruim 20%.
De meeste inbreuken die gepleegd worden zijn voornamelijk diefstal en afpersing, verdovende middelen, beschadigingen van eigendommen, misdrijven tegen de lichamelijke integriteit en dronkenschap en alcohol”, zegt burgemeester Frank Boogaerts.

“Ook in 2017 bleven we werken aan de strijd tegen inbraken. Deze is én blijft een van onze prioriteiten. 2016 was een jaar met een zeer laag aantal inbraken. In 2017 is er een stijging van 172 naar 200 feiten. Deze stijging is te wijten aan rondtrekkende daders waardoor onze gunstige statistieken meteen de hoogte in gingen. Het aantal feiten zit daarmee op het niveau van de jaren 2014 (205 feiten) en 2015 (203 feiten). Er werden 24 verdachten op heterdaad betrapt of geïdentificeerd na onderzoek en 3 sporenonderzoeken leverden een identificatie op”, zegt korpschef Werner Cazaerck.

“Eén van onze andere aandachtspunten blijft drugs. We stelden 150 processen-verbaal op voor drugsbezit, 27 voor het voeren van handel en 11 voor drugsteelt. We arresteerden 32 verdachten waarvan er 15 aangehouden werden, 13 arrestaties voor de duur van het onderzoek , 2 vrijgelaten onder voorwaarden, 1 repatriëring en 1 heropname van een geseinde ontvluchte psychiatrische patiënt.”

“Ook verkeersveiligheid blijft een aandachtspunt. In 2017 werden er in totaal 317 processen- verbaal opgesteld voor het negeren van een rood licht en 6.805 voor snelheid. Voor het rijden onder invloed van alcohol bliezen 31 bestuurders alarm en 109 positief. Voor het rijden onder invloed van drugs of andere stoffen namen we 64 speekseltesten af waarbij we 35 processen- verbaal opstelden. 139 chauffeurs kregen een proces-verbaal omdat ze geen gordel droegen of met andere beveiligingsmiddelen niet in orde waren. Andere inbreuken die we vaststelden in het verkeer waren : Gsm-gebruik, inschrijvingen van voertuigen, niet verzekerd voeren, het niet dragen van een helm (moto’s en bromfietsen), niet in orde met technische vereisten, niet in orde met goederen-en personenvervoer.
In 2017 hebben we ook extra toezicht gehouden op asociaal fietsgedrag. Iedereen die zich in het verkeer begeeft,  moet zich aan de regels houden.”

Veiligheidsmonitor
We zijn reeds bezig met de voorbereiding van ons nieuw zonaal veiligheidsplan, dat we in 2019 gaan ontwerpen. Een van de essentiële zaken is het uitvoeren van bevragingen bij onze belanghebbenden. De burger is hiervan een van de belangrijkste.  Door onze deelname aan de ‘veiligheidsmonitor’ zullen een behoorlijk aantal Lierenaars verzocht worden om deel te nemen en zo mee te bepalen wat de prioriteiten zijn voor volgende jaren.

Personeelstekort
Als aandachtspunt springt onze personeelsproblematiek er ongetwijfeld uit. Reeds meerdere jaren stromen er te weinig nieuwe politie-inspecteurs in op nationaal vlak. Dit is nochtans nodig om het hoofd te bieden aan de pensioneringsgolf, die door alle geledingen van de geïntegreerde Politie in België rolt. Omdat meerdere korpsen in de problemen kwamen met het invullen van hun vacatures voor het basiskader, werd er een nieuwe regeling in het leven geroepen waardoor de nieuwe politiemensen, nog tijdens hun opleiding, dienen te kiezen voor een politiezone waar men de vacatures niet ingevuld krijgt. De Lokale Politie Lier deed ook beroep op dit nieuwe systeem. Het valt niet te ontkennen dat dit een impact had en nog heeft op onze werking.
Onze visie op de toekomst
De Lokale Politie Lier zal dit jaar focussen  op drugsproblematiek, inbraken in woningen en gebouwen, snelheid, handhaven snelheid zone 30 ,rijden onder invloed, parkeerhinder, flexibele en efficiënte inzet naar evenementen en overlast, maandthema’s, het nieuwe werken en integriteit.
Verder blijven we investeren in de ontwikkeling van de organisatie door de implementatie van nieuwe technologieën. Zo  zijn onze ANPR camera’s (automatische nummerplaatherkenning) en onze vernieuwde toezichtcamera’s operationeel. Het inwerking stellen van onze nieuwe mobiele digitale camera zorgt ervoor  dat snelheidscontroles efficiënter kunnen uitgevoerd worden en dat deze ook op technisch moeilijkere plaatsen gebruikt kan worden. Dit jaar zullen onze mensen uitgerust worden met een Tactical First Aid kit. Met deze kid kan je levensreddend handelen bij bijvoorbeeld een aanslag of bij levensbedreigende verwondingen.
Elke maand zetten we een ander thema in de kijker , deze vind je terug op onze website  http://www.lokalepolitie.be.  (MSL)

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet