De schapen zijn terug

Fotoreportage...

Lier: Onder begeleiding van de Lierse Keersters en een Piper Band keerden een dertigtal schapen terug naar een gebied achter het Spui tussen een dode arm van de Nete en de Nete zelf, in de volksmond gekend als de ‘konijnenweide’. Het ganse gebeuren kadert in het begrazingsproject georganiseerd door de Sociëteit van de Schaepshoofden. Bij deze gelegenheid was ook een lammetjes knuffelhoek voorzien waar de kinderen een lammetje konden aaien of de papfles geven. In het Spui, clubhuis van de Sociëteit van de Schaepshoofden, was er een opendeurdag waar iedereen terecht kon voor een lekker glaasje champagne of een frisse pint. Chocolade liefhebbers konden hun gading vinden in de lekkere Lierse artisanaal gemaakte ‘schapenpralines’.

Begrazingsproject
Sedert enige jaren organiseert de Sociëteit van de  Schaepshoofden in samenwerking met de stad Lier een begrazingsproject achter het Spui  tussen een dode arm van de Nete en de Nete zelf. Voordien dreigde dit gebied totaal te verwilderen. De stad diende steeds met zwaar materieel uit te rukken om de begroeiing onder controle te houden. Samen met Chris Caerts, een professionele herder, vatten de Schaepshoofden en de stad Lier, die hiervoor een budget vrijmaakten, het plan op om een begrazingsproject met schapen te organiseren.
De Schaepshoofden plaatsten een omheining om er voor te zorgen dat de schapen in het toegewezen gebied blijven. Dagelijks controleren de Schaepshoofden het wel en het wee van de dieren en grijpen in wanneer dit noodzakelijk mocht blijken.

Educatieve luik
“Ook het educatieve aspect werd niet vergeten. Dankzij onze herder, Chris Caerts, werd een onvergetelijke les over het schaap op de begrazingsweide voorzien. Alle basisscholen mochten participeren. Ze maakten niet alleen kennis met het dier en de biologische aspecten ervan maar ook met de cultuurhistorische en ecologische aspecten van de begrazing. Een demonstratie schapendrijven met Border Collies van de herder was zeker het meest spectaculaire onderdeel van de educatieve uitstap”, vertelt Marc Stubbe bestuurslid van de Schaephoofden. (MSL/foto’s MSL-SDW)

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet