‘Bib voor iedereen’ en aftrap ‘Boekstart’ in bib De Fé

Lier: De Lierse stadsbibliotheek vierde feest ter gelegenheid van de ondertekening van het bibliotheekcharter 'Bib voor iedereen'. Ook werd de aftrap te geven van het project ‘Boekstart’.
Omdat de bibliotheek 25 jaar gevestigd op zijn huidige locatie werd ook een bibwedstrijd voor jong en oud aangekondigd.
Voor de bezoekers waren versnaperingen, animatie en cadeautjes voorzien.

“Bibliotheken bestonden namelijk al millennia geleden  en ze bestaan nog steeds. Ze functioneren als centrum voor kennisopslag en –overdracht, voor ontspanning en verrijking, maar ook als sociaal en cultureel bindmiddel voor de hele bevolking. Ook en zelfs vooral in tijden van verregaande digitalisering blijft de bibliotheek met glans deze veelzijdige rol vervullen. De bib vormt een netwerk met lokale en regionale partners, bouwt een professionele educatieve en sociale werking uit, coördineert activiteiten voor specifieke doelgroepen en vindt bovenal haar essentie in de bibliotheekganger zelf.
Een bibliotheek vervult een cruciale rol in het culturele leven en de ontwikkeling van alle burgers. Bibliotheken moeten dus behouden en gekoesterd worden als bron van wetenschap, informatie en wijsheid, cultuur en volksontwikkeling”, zegt burgemeester Frank Boogaerts in zijn toespraak.
Nadien ondertekende hij het charter ’Bib voor iedereen’.

‘Bib voor iedereen’ is een campagne van de Vlaamse beroepsvereniging voor bibliotheek, archief en documentatie (VVBAD) in samenwerking met verschillende partners uit de culturele sector. Met deze campagne wil VVBAD een sterk signaal geven dat bibliotheken belangrijk zijn en blijven, nu steden en gemeenten sinds 2016 niet meer verplicht zijn een bibliotheek in te richten. "Het is vanzelfsprekend dat onze stadsbibliotheek behouden blijft. De stad Lier onderschrijft dan ook het bibliotheekcharter en wil blijvend inzetten op een sterke bibliotheekwerking", stelt bevoegde schepen Ivo Andries.

Boekstart
Dit werd onlangs nog geïllustreerd door de beslissing om Vanaf 1 juli 2018 in te stapt de bib in het project  'Boekstart'. Boekstart is een programma dat kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders van boeken laat genieten. Kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. Dit project, in samenwerking met het Huis van Het Kind, werd door OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten dan boven de doopvont gehouden.

Bibwedstrijd
Schepen Ivo Andries kondigde de bibwedstrijd aan.
“En dat de bibliotheek zoveel te bieden heeft voor alle leeftijden, dat willen wij graag illustreren met een feestelijke wedstrijd. De wedstrijd loopt tot 31 mei voor iedereen van één tot 109 jaar en bestaat uit drie verschillende opdrachten:
- Onze jongste bibbezoekers, van 1 tot 6 jaar, kunnen heel eenvoudig deelnemen met een mooie kleurplaat uit bekende voorleesboeken.
- Aan deelnemers van 7 tot 17 jaar vragen we hoe hun ideale bib eruit ziet. Dit mag je neerschrijven, tekenen, knippen en plakken, of je mag werken met digitale hulpmiddelen, stopmotion filmpjes, een videoboodschap,…. Alles kan en alles mag! Zolang we maar weten wat jij leuk zou vinden in de bib van je dromen. En misschien komen we zo wel op interessante ideeën om de bib nog beter te maken.
- Al wie ouder is dan 18 jaar, kan deelnemen door een zin te maken met zoveel mogelijk fé-klanken. Bv. café, féestelijk, enz.
We selecteren per opdracht de mooiste inzending, maar we loten ook bijkomend per groep twee winnaars uit alle inzendingen. Iedereen kan dus winnen.” (MSL/foto’s MSL-SDW)

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet