Jongeren van speelpleinwerking ruimen zwerfvuil op in toekomstig speelbos

Lier: Veertien jongeren van speelpleinwerking Speelmicroob in Lier trokken voor één dag hun werkhandschoenen aan om het afval in het nabijgelegen bos ‘De Zakken’ aan de Ouderijstraat op te ruimen. Regionaal Landschap Rivierenland en de stad Lier willen het bos dit najaar inrichten als speelbos.

Plastiek flesjes, hondenpoepzakjes en verstopte schatten
Gewapend met afvalgrijpers trokken de jongeren het bos in, op zoek naar zwerfvuil. Al snel vulden zij meer dan 10 grote vuilniszakken met plastiek flesjes, bloempotscherven, hondenpoepzakjes en blikjes. Tot hun verbazing waren er ook enkele schatten in het bos verstopt, die de vinders konden inruilen voor een strip. Door dit kleine spelletje te integreren was iedereen extra gemotiveerd om zoveel mogelijk vuil op te rapen, aldus Laura Adams van Regionaal Landschap Rivierenland.

Jongeren krijgen inspraak bij inrichting speelbos
Na de opruimactie werd aan de jongeren gevraagd wat zij belangrijk vinden in een speelbos. Er kwamen heel wat goede ideeën uit de bus zoals een avontuurlijk boomhut of een brug over het beekje, waar we rekening mee zullen houden, belooft Laura. De jongeren waren tevreden over het verrichtte werk en trokken met een voldaan gevoel huiswaarts. (MSL/fotobewerking MSL)
 

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet