Wonen in Lier in 2050 – LiToLiKo versus N-VA

Lier: De Liberale denktank LiToLiKo (Liberale Toekomst visie voor Lier en Koningshooikt) stelt in een studie mogelijke oplossingen voor om het woning tekort in de toekomst aan te pakken.
“In het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 formuleert de Vlaamse Regering om een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen te realiseren.  Men houdt rekening met het feit dat de bevolking in 2060 zal toenemen van 6,4 miljoen in 2013 naar 7,2 miljoen in 2060. Ook het aantal huishoudens zal toenemen. Tegen 2050 zullen 2.300 bijkomende wooneenheden voorzien moeten worden”, begint Erwin Goyvaerts van LiToLiKo zijn uiteenzetting.
“Om dit te kunnen verwezenlijken zijn er verschillende oplossingen mogelijk. Zo zou men in gebieden buiten het historische centrum appartementen kunnen voorzien met bijvoorbeeld zeven bouwlagen. Het uitbreiden van het woongebied zou ook een voor handen liggende oplossing zijn. Gezien de open ruimte in Vlaanderen steeds kleiner wordt lijkt dit geen goede oplossing. Een derde oplossing is het omvormen van oudere gebieden in de binnenstad tot woonerfgebieden. In de binnenstad zijn er heel wat straten met grotendeels oudere gebouwen, gebouwen waarvan kan verwacht worden dat deze de volgende decennia zullen plaatsmaken voor nieuwbouw. In deze gebieden zou het aangewezen zijn om de ontwikkeling niet gebouw per gebouw te bekijken maar wel vanuit de ontwikkeling van een totaal gebied. Kleinere straten zouden plaats kunnen maken voor woonerven met appartementsbouw met daartussen veel publieke ruimten zoals speeltuinen, fietsparcours, sport en fitness trajecten, sportvelden, BBQ en picknick mogelijkheden, ontspanningsplaatsen, parken en dergelijke meer.
Het incorporeren van de huidige kleinere straten in woonerven met hun publieke ruimten zal als gevolg hebben dat de auto enerzijds en de wandelaar en fietser anderzijds van elkaar kan worden gescheiden. Autoverkeer is verboden in de woonerven, en de wandelaar en fietser kunnen ongestoord wandelen en fietsen via de woonerven. Enkel de hoofdverkeersassen toegankelijk voor het vrije autoverkeer. De kleinere straten zijn omgevormd tot een veilig wandel- en fietsgebied”, gaat Goyvaerts verder.

Toekomstvisie Berlarij – Molenstraat –Pettendonk. Zie foto’s.
In de studie werd bij wijze van voorbeeld dit toegepast op het gebied Berlarij – Molenstraat –Pettendonk. “Op het huidige ogenblik omvat het gebied ongeveer 400 wooneenheden en handelsruimten. Dit zou kunnen omgevormd worden tot 810  wooneenheden en handelsruimten. Indien alle 400 huidige eigenaars hun eigendom willen inruilen kunnen 400 van de 810 appartementen/handelsruimten niet worden verkocht, 410 kunnen wel worden verkocht. Uiteindelijk zal de eigenaar een nieuw appartement of handelsruimte zonder extra uitgaven bekomen.”

Lier heeft een eigen Witboek nodig
“Het mag duidelijk zijn dat Lier voor de grote uitdaging staat een toekomstvisie te ontwikkelen voor
haar woongebieden. Zoals er nu gebouwd wordt kan het niet verder en wordt door menig bewoner
van onze stad bekritiseerd.
Zoals mag blijken uit onze voorstellen gaat het hier over beslissingen die niet kunnen genomen
worden zonder een degelijke studie en planning”, besluit Erwin Goyvaerts.

Reactie van N-VA

Na de publicatie van de studie in de media reageerde N-VA, coalitiepartner van Open VLD, als volgt.
“De voorbije jaren werden in Lier een aantal grote woonprojecten ontwikkeld. N-VA Lier&Koningshooikt stelt met verbazing vast dat sommige partijen en hun denktanks nog altijd pleiten voor méér hoogbouw in de binnenstad.”
 
 “Dankzij inbreiding in plaats van uitbreiding kon Lier groeien zonder onze groene rand op te offeren. Projecten als de Normaalschool en Gendarmerie bewijzen dat zoiets ook een meerwaarde kan zijn.  Maar de limiet is nu bereikt. Het is tijd om in Lier grenzen aan de groei te leggen”, stelt  Bert Wollants lijstduwer voor N-VA.
 
De N-VA pleit dan ook voor een duidelijke afkoeling van de stadsgroei met volgende maatregelen:
“- Hoogbouw dient strikt begrensd te worden. Nieuwe projecten moeten zich aanpassen aan het karakter van de omliggende wijk.
- Grote nieuwbouwprojecten worden afgeremd door de ontwikkelaar te laten meebetalen voor de opwaardering van de wijk: speeltuinen, publieke parken en verbeterde toegankelijkheid.
- De stad geeft het goede voorbeeld: we snijden geen nieuwe woongebieden aan, leggen de winkeluitbreiding langs Ring en uitvalswegen aan banden en zetten bij sociale woningbouw vooral in op kleinschalige projecten voor groepen met specifieke noden. We vergroenen de stad actief door de aanplanting van minstens 10.000 bomen en struiken.”
Frank Boogaerts besluit: “N-VA pleit zeker niet tegen stadsvernieuwing. Maar wie wil investeren vindt in Lier talloze panden die kunnen worden gerenoveerd. Daar moet de focus op liggen de komende legislatuur, niet op megaprojecten of woontorens.” (MSL/Foto’s MSL – Erwin Goyvaerts)

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet