1.800 historische oorkondes ontsloten voor iedereen       

                                                                                                                                                                  

Lier: Vrijwilliger van het archief Lier Dirk De Wever finaliseerde recent na 10 jaar noeste arbeid de ontsluiting van ca. 1.800 historische oorkondes die in het bezit zijn van het archief. De oorkondes werden eerst overgeschreven zo dat ze voor iedereen leesbaar zijn en daarna samengevat in regesten. Dirk De Wever stelde dan ook met enige trots zijn Magnum Opus voor. Het werk, in zes boekdelen, werd vakkundig ingebonden door twee andere archiefvrijwilligers, Marcel Scheurweghs en Luc Michiels.

Exact 10 jaar geleden startte Dirk De Wever, archiefvrijwilliger van het Archief Lier, onder leiding van voormalig stadsarchivaris Luc Coenen samen met enkele andere archiefvrijwilligers een monnikenarbeid: de transcriptie (overschrijven) met korte samenvatting (regest) van circa 1800 historische oorkonden van de stad Lier, voornamelijk in het Middelnederlands geschreven.

“Het merendeel van deze oorkonden heeft betrekking op de stad Lier. Ze zijn onder andere afkomstig van de schepenbank van Lier en van de schepenbank van de toenmalige bijvang (Kessel, Emblem, Bevel en Nijlen). Ook oorkonden van de abdij van Nazareth en van het kapittel van de Sint-Gummaruskerk zijn in het werk opgenomen. Een honderdtal schepenakten komt van de stad Antwerpen”, legt Dirk De Wever uit.

De oudste oorkonde dateert van 23 november 1255 en gaat over de toekenning van de tienden van Pulle aan de kerk en het convent van Nazareth. De meest recente uit deze reeks dateert van 4 februari 1803 en gaat over een tarievenlijst voor de grafmaker.

“Dit grote werk is nu klaar. Het vormt ontegensprekelijk een nieuwe mijlpaal in de ontsluiting van de omvangrijke collectie van het Archief Lier. Het creëert een bijkomende en nieuwe toegang voor historici en andere geïnteresseerden tot onze lokale geschiedenis. Dankzij deze transcriptie met regest zijn deze bronnen toegankelijk zonder dat de vaak kwetsbare originelen moeten aangeraakt worden. Die kunnen dan optimaal bewaard worden”, zegt schepen van Archief en Erfgoed Rik Verwaest

“Tot slot vermelden we ook nog graag het recentere huzarenstukje van onze ‘gast-vrijwilliger’ die handig is met Latijnse teksten, Jef Van den Bergh uit Turnhout. Hij heeft een mooie deelcollectie rond het Lierse begijnhof  en de abdij van Nazareth getranscribeerd (overgeschreven) en samengevat”, voegt Dirk De Wever er nog aan toe.

Het gaat om een boek met statuten en ordonnantiën van het begijnhof van Lier (1583), een 160-tal teksten van het begijnhof van Lier (1259-1635), een cartularium van het begijnhof van Lier, een register met afschriften van akten en oorkonden, 24 folio’s (1258-1702) en een 126-tal teksten van de abdij van Nazareth (1321 – 1769).
 
Zowel het werk van Dirk De Wever als dat van Jef Van den Bergh is voortaan op afspraak raadpleegbaar in de leeszaal van het Archief Lier. Een afspraak kan je online aanvragen via de website van de stad Lier. De raadpleging kan op maandagnamiddag van 15 tot 19 uur en donderdagnamiddag van 14 tot 16.30 uur. (MSL/foto’s MSL)

Afspraak via website www.lier.be of via telefoon 03 8000 314

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet