Opening vernieuwd fietspad Kessel – Berlaar

Fotoreportage...

Berlaar-Nijlen: Het fietspad langs de Berlaarse- en de Kesselsteenweg in Kessel (Nijlen) en Berlaar kreeg een grondige metamorfose. De provincie Antwerpen betaalt één miljoen euro Fietsfondssubsidie voor de heraanleg van het fietspad langs de Berlaarsesteenweg in Nijlen tot de Legrellestraat in Berlaar. Met deze middelen legden de gemeenten Berlaar en Nijlen een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad in rode beton aan waardoor fietsers er voortaan veilig kunnen fietsen.

Over een afstand van 2,3 kilometer werd een 2,5 meter breed afgescheiden fietspad in rode beton aangelegd. Hiermee pakten de gemeenten Berlaar en Nijlen het aanliggend, oncomfortabel en te smal fietspad in betonplaten aan. "De gemeenten dragen dankzij de Fietsfondssubsidie slechts 20 % van de totale kosten van de aanleg van het fietspad. De provincie Antwerpen betaalde 990 000 euro Fietsfondssubsidie uit en vordert hiervan de helft terug bij de Vlaamse overheid", legt Luk Lemmens uit, gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit.

"In landelijke gemeenten vormt de fiets een belangrijke vervoersmiddel", verduidelijkt de Berlaarse burgemeester Walter Horemans. "Om het fietsverkeer te stimuleren maken we voortdurend werk van comfortabele en veilige fietspaden. We zijn erg blij om daarvoor op steun van provincie Antwerpen te kunnen rekenen."

Vrijliggend fietspad
"De aanleg van een vrijliggend fietspad langsheen de Berlaarsesteenweg is een schoolvoorbeeld van hoe gemeentebesturen over de gemeentegrenzen heen kunnen samenwerken aan projecten die de inwoners van de beide gemeenten ten goede komen. Dit fietspad stopt niet aan de gemeentegrens en biedt zo een veilige route voor iedereen, en de schoolgaande jeugd in het bijzonder, die van of naar één van de twee gemeenten wil fietsen," aldus burgemeester, Paul Verbeeck van gemeente Nijlen. De gemeente maakte van de werken ineens gebruik om in het stuk tussen de Nieuwe Bevelsesteenweg en de laatste woning van de Berlaarsesteenweg riolering aan te leggen. Daarmee is de Berlaarsesteenweg volledig uitgerust met riolering.

Toekomst
"Zeer binnenkort zet de gemeente trouwens alweer een volgende stap in het aanleggen van veilige fietspaden op de belangrijke verkeersassen met naburige gemeenten. Begin september starten de voorbereidende werken voor de aanleg van een fietspad in de Herenthoutsesteenweg," vertelt schepen voor openbare werken, Paul Laurijssen.
"De provincie Antwerpen zet al jaren sterk in op de fietsende pendelaars. We moedigen lokale besturen aan om zelf fietspaden aan te leggen of te vernieuwen. Dat hebben Berlaar en Nijlen alvast goed begrepen. Beiden gemeenten dienden onlangs een nieuwe subsidie aanvraag in. Nijlen voor de heraanleg van de Herenthoutsesteenweg, een project van ruim 1,6 miljoen euro en Berlaar voor het centrum, goed voor ruim 500.000 euro," vult Luk Lemmens aan. (MSL/foto’s MSL-SDW)

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet