Nationale feestdag – Te Deum in Sint Gummaruskerk

Fotoreportage...

Lier: Op 21 juli werd de Nationale Feestdag in Lier gevierd met het Te Deum in de Sint Gummaruskerk. Nadien stapten de burgemeester, afgevaardigden van verschillende politieke partijen, de politie, de brandweer, de oud-strijders en afvaardigingen van de militaire overheden voorafgegaan door de stadsharmonie Leo XIII, naar het herdenkingsmonument van de gesneuvelden. Daar werden bloemen neergelegd. Nadien volgde de 21 juli toespraak (zie verder) van de burgemeester op het stadhuis. De plechtigheid werd afgesloten met een receptie.

Nationale feestdag
De nationale feestdag van België wordt gevierd op 21 juli. Het is de datum waarop in 1831 de eerste koning der Belgen, Leopold van Saksen-Coburg-Gotha, de grondwettelijke eed aflegde als koning.
Na de Belgische Revolutie in 1830, die leidde tot de Belgische onafhankelijkheid, werd door het Nationaal Congres besloten van België een koninkrijk te maken. Datzelfde congres riep Leopold van Saksen-Coburg-Gotha op 4 juni 1831 uit tot eerste Koning der Belgen.
De koning kwam per boot van Engeland en kwam aan in Calais waarna hij per koets naar De Panne werd gebracht. Hij trok verder door het land en op 21 juli 1831 legde hij op het Koningsplein te Brussel de grondwettelijke eed af als eerste koning der Belgen.

Te Deum
Bij plechtige dankdiensten, na processies en bij liturgische diensten voor de vorst(in), wordt nog vaak het Te Deum gezongen. Het Te Deum (de eerste twee woorden van Te Deum laudamus, Latijn voor "Wij loven U, O God") is een hymne op basis van de Bijbel, die in de liturgie van de christelijke kerken waaronder ook de Rooms-Katholieke Kerk gebruikt wordt. (MSL/foto’s MSL)

Toespraak van de burgemeester 21 juli 2018

Dames en Heren genodigden,
Vertegenwoordigers van de militaire en de geestelijke overheid,
Collega’s uit het schepencollege , de gemeenteraad en de OCMW-raad,
Dames en Heren Ere-mandatarissen,
Mijnheer de korpschef,
Vertegenwoordigers van de brandweer,

21 juli is de datum waarop in 1831  Leopold van Saksen-Coburg-Gotha, de grondwettelijke eed aflegde als 1° Koning. Na de Belgische revolutie in 1830 werd door het Nationaal Congres beslist om in dit land een koninkrijk te installeren. Datzelfde Congres riep Leopold uit tot eerste Koning op 4 juni 1831. Leopold kwam per boot uit Engeland, landde in Calais en werd van daar per koets naar De Panne gebracht. Hij trok verder door het land en legde op 21 juli 1831 op het koningsplein te Brussel de grondwettelijke eed af als eerste Koning.
Sinds 1831 is er heel wat veranderd in dit land. Wij hebben 2 wereldoorlogen overleefd en onze welvaart op een ongezien hoog niveau kunnen brengen. De politieke partijen zijn grondig veranderd, er zijn nieuwe partijen gekomen, partijen zijn verdwenen, unitaire partijen bestaan bijna niet meer, de politieke verhoudingen zijn grondig gewijzigd. Ook de instellingen en de staatsstructuur zijn meermaals aangepast aan de gewijzigde politieke realiteit. Soms uit eigen beweging, maar meestal gedwongen en gebaseerd op de wil van de kiezer. Men kan immers niet voorbijgaan aan de wens van de bevolking om te komen tot een moderne, vlot-lopende staatsmachine die ten dienste staat van de burgers en de bedrijven. Die aanpassingen en de implementatie van nieuwe structuren moeten permanent worden bestudeerd en doorgevoerd om te komen tot een geoliede staatsorganisatie. Dat moet toch de bedoeling zijn van hervormingen.
Helaas is dat nog steeds niet het geval. Denken we maar aan de recente discussies over het belangrijke punt “Werk” tussen de federale en de regionale ministers. Dergelijke bevoegdheidsconflicten moeten vermeden worden; er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden  altijd met in het achterhoofd het belang van de burgers en de vlotte organisatie van ons overheidsapparaat op alle niveau’s.
Daarnaast is er een belangrijke nieuwe speler op het terrein verschenen : Europa. Op dit moment zijn 60% van onze wetten en reglementen Europees gekleurd. Enerzijds wordt de rol van Europa groter, anderzijds wordt Europa zwaar belaagd, en dat niet alleen omwille van de Brexit. De discussie over welk Europa we willen gaat verder,  migratie, de buitengrenzen en de vluchtelingen zorgen voor discussies in en tussen de landen. Duidelijkheid blijft uit, en misschien moeten we geduld uitoefenen tot de Europese verkiezingen in 2019.
Feit is dat wij enerzijds onze interne keuken op orde moeten brengen en anderzijds moeten kijken naar Europa. Want Europa kikt ook naar ons. Denk maar aan de controle op onze begrotingen.
Migratie, vluchtelingen : het blijven feiten die ons allen beroeren en die om oplossingen vragen. Wij zijn altijd een open en gastvrij land geweest en zullen dat ook blijven. Even  zeker is dat wij onze Westerse democratische waarden moeten blijven verdedigen. Dat hebben wij in het verleden gedaan, en moeten wij ook nu doen. Gelijkheid tussen man en vrouw, vrijheid van godsdienst, scheiding der machten, persvrijheid, scheiding tussen kerk en staat, erkenning door alle inwoners van dit land van de wetten en reglementeringen die hier gelden.
Alleen wanneer iedereen zich daaraan houdt kan een land bouwen aan zijn toekomst. Alleen wanneer iedereen hiervan doordrongen is kan een succesverhaal worden geschreven. Ik hoop dat alle inwoners hieraan zullen meewerken. Dit is mijn oproep aan alle verantwoordelijken in dit land in het kader van 21 juli.

Frank Boogaerts
Burgemeester
21 juli 2018

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet