Frans Vingerhoets en Simonne Francken vieren diamanten bruiloft

Lier : Frans Vingerhoets (80) en Simonne Francken (83) vierden hun zestig jarig huwelijks jubileum. Voor deze speciale aangelegenheid hadden de buren de woning van Simonne en Frans feestelijk versierd.
Frans en Simonne zijn beiden afkomstig van Lier. Ze leerden elkaar kennen in de jeugdbeweging van OLV Onbevlekt aan de Mechelsesteenweg. “Plots zag ik hem niet meer. Hij was toen voor twee jaar in het leger. Ik amuseerde mij ondertussen met mijn vriendinnen ”, zegt Simonne. “Ik was bij de para commando’s en ben in de periode 1954 -1956 in het toenmalige Belgisch Congo geweest. In 1958 zijn wij dan getrouwd”, repliceert Frans. 

Frans en Simonne kregen vier kinderen: Luc, Martine, Gerda en Linda. Ondertussen zijn er tien kleinkinderen, drie meisjes en zeven jongens. Op het huidige ogenblik zijn er twee achterkleinkinderen en een derde op komst.
Na hun huwelijk zorgde Simonne voor het huishouden en voor de kinderen. Frans werkte achtendertig jaar op Gevaert. Daarna ging hij met pensioen.

In hun vrij tijd kon je Simonne en Frans altijd vinden op de visclub “Sasvrienden”. Frans is daar voorzitter. Simonne is feestleider. Frans gaat nu ook met de kleinkinderen naar de voetbal.
“Wij zijn niet dikwijls op reis geweest omdat ik vliegangst heb. Toch zijn we naar Jersey en Tenerife geweest”, zegt Simonne.

Ter gelegenheid van hun diamanten huwelijksjubileum ging schepen voor bevolking, Rik Pets, de jubilarissen feliciteren namens het Koningshuis en de Stad Lier. Hij overhandigde  hen een oorkonde van het Paleis. Van de stad kregen Frans en Simonne centrum bons ter waarde van zestig euro. “Eén euro voor elk jaar dat jullie samen zijn”, besluit schepen Pets. (MSL/foto’s MSL)

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet