Het vernieuwingsproject Stationsomgeving Lier – van samenwerking naar uitvoering

Lier: In de raadzaal van de stadskantoren ondertekenden  het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Lier  een samenwerkingsovereenkomst voor het verwezenlijken van de ontsluitingsweg richting station, de ontwikkelingen Ring west en de noordzijde van het station.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verbindt er zich toe het bestaande kruispunt Ring (R16)-Boomlaarstraat door een ontsluitingslus te vervangen. Deze twee nieuwe halve aansluitingen (ten noorden van het bestaande kruispunt) zijn langs beide zijden van de Ring met elkaar verbonden. De ontsluitingslus kruist de Ring ongelijkvloers, onder de bestaande brug die over de Tuinweg en de sporen ligt. Langs de ontsluitingslus komt een fietspad dat aansluit op de fietspaden langs de sporen, de Tramweglei en de Ring (richting Mechelsepoort).

 “Door deze ondertekening wordt groen licht gegeven voor de noodzakelijke veilige en vlotte ontsluiting van de stationsomgeving die al te lang op zich liet wachten. Tegelijkertijd is een zwart punt op onze Ring verdwenen,” zegt burgemeester Frank Boogaerts.

In de loop van 2020 hopen de stad Lier en AWV dat de aanleg kan beginnen. Er dient nog een voorontwerp gemaakt te worden voor de verlenging van de Tramweglei. Ook dient er nog een onteigeningsplan opgesteld te worden. Voor deze onteigeningen nam de stad reeds contact op met de betrokken partijen.

Kostenplaatje
AWV raamt kosten voor hun deel op 1,7 miljoen euro. De stad Lier voorzag in een vroegere raming een bedrag van 900.000 euro voor de werken aan de twee lussen. In 2019 wordt een nieuwe studie voorzien, na deze studie wordt een nieuwe raming gemaakt en opgenomen in het Meerjarenplan.
(MSL/foto’s MSL)

 

.

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet