Sp.a Lier stelt lijst en programma voor 14 oktober voor.

Lier: In de Colibrant zaal stelden Freddy Callaerts, lijsttrekker, Wing Man Chu (plaats 2) en Philippe Iglesias (plaats 3) de lijst voor de gemeenteraad verkiezingen van 14 oktober voor.
Sp.a Lier & Koningshooikt heeft vorig weekend zijn lijst voorgesteld aan zijn leden, samen met de belangrijkste programmapunten. Deze werden positief onthaald.
“Onze lijst bestaat uit een mix van jonge en minder jonge personen, onze jongste kandidaat is 18 jaar en onze oudste 71. Ook hebben we een grote diversiteit zowel aan origine als sociale klasse en willen we op die manier de hele Lierse bevolking vertegenwoordigen”, informeert voorzitter Philippe Iglesias. “Onze trein is vertrokken en zal voor de komende vier weken niet meer stilvallen. Als speerpunten gaan we naar de kiezer met Sport & Cultuur, Mobiliteit, Welzijn & Open beleid.”

Projecten Hoge Velden en Cultuur Centrum de Mol.
“Voor sport en cultuur richt sp.a zich op twee noodzakelijke projecten om onze stad het elan te geven dat het verdient” stelt lijsttrekker Freddy Callaerts. “Het sportterrein de Hoge Velden is onze topprioriteit zodat alle Lierenaren, van jong tot oud, opnieuw in onze stad kunnen sporten. Reeds enige jaren zijn verschillende sportlocaties verdwenen. Dit aanbod moet dringend terug uitgebreid worden. Bij de ontwikkeling moet er gekeken worden naar een verkeersveilige toestroom en pleiten we voor een ondertunnelde fietsontsluiting.”
Verder staan ook de verbetering van de accommodatie van de atletiekpiste en een heraanleg van het minigolf terrein aan de sportvelden mee in het programma.
“Cultureel Centrum de Mol hinkt reeds enige tijd achterop. De infrastructuur zorgt ervoor dat verschillende mooie voorstelling niet worden binnengehaald door Lier. Daarom vinden we een vernieuwing van ons cultureel centrum een belangrijk punt voor de toekomst van Lier.”

Mobiliteit
Voor mobiliteit kiest sp.a voor een knip in centrum Lier, ter hoogte van de Predikherenlaan, voor bezoekers met behulp van slimme camera’s. “De binnenstad moet bereikbaar blijven voor alle Lierenaars, zowel met de auto, de fiets als te voet. Bezoekers van Lier kunnen de stad steeds bereiken via de juiste toegangspoorten en kunnen de voorziene parkings gebruiken, in en buiten het stadscentrum” gaat Philippe Iglesias verder.
“Kleine ‘shuttle’ bussen moeten het stadscentrum ontsluiten naar de buitenparkings toe en bussen zullen niet meer door de Antwerpsestraat mogen rijden. Ook verliezen gelede bussen hun toegang tot het stadscentrum en laten we vrachtvervoer van meer dan 3,5 ton niet meer in het centrum toe, behalve voor het laden en lossen.”
“Fietsstraten moeten zorgen voor de nodige veiligheid van fietsers en automobilisten. Deze zouden actief worden in straten zoals de Koning Albertstraat, Frederik Peltzerstraat, Lisperstraat, ...”

Inspraak
Inspraak van burgers is nog een van de paradepaardjes waar sp.a zich op wilt werpen.
“Inspraak voor iedereen en dit niet enkel bij bouwprojecten maar bij alle projecten die impact hebben op een buurt”, verduidelijkt Wing Man Chu. “Met klankgroepen willen we iedereen horen wanneer er veranderingen zijn gepland. Niet enkel buurtbewoners maar ook verenigingen of andere organisaties zullen hun stem kunnen laten horen in deze klankgroepen. Inspraak van bij het begin van projecten met de nodige aandacht voor realisatie en impact.”

Welzijn
Last but not least willen de Lierse socialisten hun stempel drukken op de nood aan gerichte welzijnsacties. “Als eerste zien we de uitbreiding van het aanbod aan sociale woningen als een broodnodig en dringend aandachtspunt. Met 1400 kandidaten die wachten op een sociale woning is de wachttijd erg lang”, gaat Wing Man verder. “Betaalbare en degelijke woningen zijn schaars in Lier en dit willen we dan ook snel aanpakken. Deze sociale woningen moeten zich bevinden in een mix van verschillende sociale klassen. Ook betaalbare tandheelkunde of psychologische ondersteuning zijn nodig om mensen die momenteel zwakker in de maatschappij staan verder te helpen.”
Een lokale onafhankelijke dienst waar vrijwilligers naartoe kunnen voor hulp is voor sp.a een extra middel om vrijwilligers aan te trekken. Momenteel ondersteunen vrijwilligers erg veel diensten en willen we ervoor zorgen dat deze mensen niet opbranden.
Sociale projecten als de ruilwinkel en sociale tewerkstelling moeten ook de nodige aandacht krijgen. De ruilwinkel bevindt zich momenteel in een afgeleefd pand en moet naar een betere locatie verhuizen. Sociale tewerkstelling moet zoveel mogelijk gepromoot worden om van Lier een inclusieve stad te maken. (MSL/foto’s MSL)

Meer informatie: https://www.s-p-a.be/afdelingen/lier/

1.                            CALLAERTS                          Freddy                  64           jaar
2.                            CHU                                       Wing Man           32           jaar
3.                            IGLESIAS                              Philippe                30           jaar
4.                            BECKERS                              Sophie                  29           jaar
5.                            HERMANS                           Willem                  40           jaar
6.                            VAN HOORICK                   Wendy                 35           jaar
7.                            GYSELS                                 Sam                       23           jaar
8.                            AKTEPE                                 Ömer                    18           jaar
9.                            VAN DOOREN                    Gert-Jan              19           jaar
10.                          BASKAN                               Aysun                   44           jaar
11.                          VERHOEVEN                       Sandra                  54           jaar
12.                          QUAEYHAEGENS              Wim                       60           jaar
13.                          ARFAOUI                             Sabri                      38           jaar
14.                          SLEGERS                               Saskia                    37           jaar
15.                          SCHEIPERS                          Sharon                  41           jaar
16.                          VERHOFT                             Emilienne            60           jaar
17.                          DE KLEYN                             Johan                    52           jaar
18.                          VERHAEGEN                       Hannah                27           jaar
19.                          FERETTE                               Alexis                    35           jaar
20.                          DE BACKERE                       Pascaline             52           jaar
21.                          LE BRUYN                            Bea                        36           jaar
22.                          GOYVAERT                          Danny                   68           jaar
23.                          SCHROEVEn                        Nathalie               33           jaar
24.                          HARDIS                                 Jolien                    31           jaar
25.                          DANG                                   Van Phi                 36           jaar
26.                          JAEGERS                              Phuntsok             29           jaar
27.                          HUYSMANS                       Jan                         41           jaar
28.                          BERTELS                               Rita                        63           jaar
29.                          TISSON                                 Raoul                     71           jaar
30.                          DE GENDT                           Armand 68           jaar
31.                          BOGAERTS                          Suzanne               59           jaar
32.                          GEETS                                   Hugo                     65           jaar
33.                          CAMMERS                          Linda                     56           jaar

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet