Provincie Antwerpen stelt eerste ideeën fietsostrades voor.

Lier: Tijdens een vrij druk bezochte infotentoonstelling in het Vredeberg stelde de Provincie de eerste ideeën betreffende de aanleg van de fietsostrades F103 Lier-Herentals en F104 Lier-Aarschot voor. Deze infotentoonstellingen worden gehouden op zeven locaties, één in elke gemeente of stad langs het traject van de toekomstige fietsostrade.  Zo komt buiten Lier de infotentoonstellingen ook in Berlaar, Heist op den Berg, Herselt, Nijlen, Grobbendonk en Herentals

“De provincie Antwerpen onderzoekt op dit moment langs welk traject de fietsostrades F103 Lier-Herentals en F104 Lier-Aarschot in de toekomst gerealiseerd kunnen worden. De verschillende trajectmogelijkheden werden in kaart gebracht en met elkaar afgewogen. De provincie Antwerpen licht tijdens de maand november aan omwonenden en geïnteresseerden deze mogelijkheden toe. toe. Het betreft hier duidelijk ideeën, er is nog niets definitief vastgelegd.
Op verschillende kaarten zie je luchtfoto’s met daarop de mogelijkheden om de twee steden met elkaar te verbinden. Op de kaarten zie je ook al knelpunten die wij ontdekt hebben. Dat kan een spoorweg overgang zijn, een huizenblok, elektriciteits cabines of dergelijke zijn. Alle mogelijke conflicten die wij zien duiden we aan op de kaart. Om ons ervan te overtuigen dat we niets missen laten we deze ideeën zien aan de mensen die ter plaatse wonen om dat zij beter dan wie ook de situatie kennen. Met deze informatie die de mensen ons zelf aanleveren gaan we verder werken. In de loop van 2019-2020 gaan we één tracé verder uitwerken naar ontwerpplannen toe. Dan kan een bouwvergunning of omgevingsvergunning aangevraagd worden”, legt Chris Brouwers, diensthoofd Dienst Mobiliteit, uit.

“Met de aanleg van de fietsostrade F103 verbinden we Lier met Herentals over een afstand van 20 km. De fietsostrade F104 loopt van Lier naar Aarschot over een traject van 26 km lang waarvan 19 km op het grondgebied van de provincie Antwerpen. Ongeveer een derde van de F104 Lier-Aarschot ligt op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant”, verduidelijkt Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor mobiliteit bij de provincie Antwerpen.

Deze nieuwe fietsostrades maken dagdagelijkse verplaatsingen met de fiets veiliger en comfortabeler. Zo stimuleert en ondersteunt de provincie Antwerpen een duurzame vervoerskeuze.
 
Wat zijn fietsostrades?
De fietsostrades vormen de ruggengraat van het provinciale netwerk dat is uitgetekend voor functioneel fietsverkeer (gebruik van de fiets in woon-werk-, woon-school- en woon-winkelverkeer). Ze brengen de fietser, zowel op korte als op lange afstanden, vlot en comfortabel naar zijn bestemming, zoals bedrijvencentra, scholen en stadscentra.
Waar de fietsostrades al klaar zijn, wordt er druk en enthousiast gefietst door scholieren, pendelaars en recreatieve fietsers.
Fietsostrades bevinden zich naast een spoorlijn of een kanaal omdat die routes een rechtlijnige koers volgen. Waar mogelijk verloopt het fietsverkeer afgescheiden van het autoverkeer. Naast de spoorlijn passeert de fietsostrade langs de treinstations, handig voor wie zijn fiets in combinatie met de trein gebruikt.
Op de fietsostrades zijn er zo weinig mogelijk kruispunten. Waar de fietsostrade toch een andere weg kruist, zijn er fietsbruggen, –tunnels of krijgen de fietsers bij voorkeur voorrang zodat ze veilig en ongestoord kunnen fietsen. De ambitie voor de fietsostrade is groot, ze moet aan de hoogste eisen voldoen: een degelijke verharding in asfalt, verlichting en een goed onderhoud bieden de fietser een aangename rit. (MSL/foto’s MSL – dienst mobiliteit prov. Antwerpen)

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet