Berlaar investeert 12 miljoen euro

Berlaar: Tijdens de laatste gemeenteraad van 2018 werd het investeringsplan 2019 goedgekeurd. Tevens werd het meerjarenplan 2019 – 2024 voorgesteld en goedgekeurd.
“De wetgever verplicht de gemeente om een planning op te maken tot en met 2019. Volgend jaar moet er opnieuw een planning gemaakt worden tot en met 2025. De gemeente Berlaar legt de lat hoger. Omdat we  de volgende jaren een zwaar investeringsprogramma willen uitvoeren, maken wij nu al  een meerjarenplanning op tot en met 2024. Dit om zeker te zijn dat de geplande investeringen gerealiseerd kunnen worden”, zegt Stefaan Lambrechts schepen van financiën.

Hierna de grootste investeringen per jaar.

2019: 11.822.742 euro
- Nieuwe sporthal: 3.085.000 euro. Deze investering zal vermoedelijk doorgeschoven worden naar 2020.
- Heraanleg fietspad Pastorijstraat, Ballaarweg, kerkomgeving en markt: 2.545.792 euro
“Dit is een van de grootste investeringen. Het project loopt tot 2023 en zal heel wat hinder met zich meebrengen. De aannemer start vermoedelijk in maart”, verduidelijkt burgemeester Walter Horemans uit.
- Restauratie St. Pieterskerk 1.794.830 euro
- Onderhoud wegen 930.000 euro

2020: 10.632.728 euro
- Onderhoud wegen: 930.000 euro
- Nieuwe sporthal: 3.150.000 euro
- Restauratie St. Pieterskerk: 1.653.061 euro
- Fietspad Hemelshoek: 1.360.000 euro

2021: 9.407.372 euro
- Bouw nieuw administratief centrum: 4.072.365 euro
- ICT-materiaal: 99.440 euro
- Nieuwe sporthal: 2.500.000 euro

2022: 4.390.033 euro
- Fietspad langs spoor fietsostrade: 782.004 euro
- Onderhoud wegen: 380.000 euro

2023: 1.696.565 euro
- Heraanleg fietspad Pastorijstraat, Ballaarweg, kerkomgeving en markt: 1.242.678 euro

2024: 408.514 euro
- Onderhoud wegen: 380.000 euro

(MSL/foto MSL)

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet