Jaarverslag lokale politie: de algemene criminaliteit daalt

Lier: De Lokale Politie stelde het jaarverslag 2018 voor.  Uit dit verslag blijkt dat de algemene criminaliteit met ruim 20% is gedaald. Het totaal aantal misdrijven daalde van 2556 naar 2424. Tegenover 5 jaar geleden zien we een daling van ruim 20%.

De meeste feiten die gepleegd werden, waren diefstal en afpersing. Met in totaal 743 vaststellingen is dat een heel pak hoger dan andere feiten. Op de tweede plaats komt ‘gewelddadige misdrijven tegen eigendommen’ met 247 vaststellingen. Op de derde plaats komt ‘misdrijven tegen de lichamelijke integriteit’. Verder volgen ‘verdovende middelen’ en ‘dronkenschap en alcohol’ op een 4de en 5de plaats.

Inbraken
In het jaarverslag komen ook dit jaar enkele opmerkelijke cijfers terug. Zo is er een sterke daling in het aantal woninginbraken. Het aantal woninginbraken daalde met maar liefst 17,5 procent. Bij inbraken in gebouwen zien we een lichte stijging van 3%. In 2018 werden er in totaal 179 inbraken vastgesteld. In 2017 waren dit er nog 200. In totaal zien we dus een daling van 10,5%.

Verkeersveiligheid
Ook in 2018 was verkeersveiligheid voor ons een prioriteit. Onze dienst voerde in totaal 216 bemande snelheidscontroles uit. Dit waren er 62 in zone 70, 55 in zone 50 en 99 controles in zone 30. Er werden in totaal 5632 processen-verbaal opgesteld voor snelheid m.b.v. bemande camera’s. Er werden in 2018 17 739 mensen geflitst door een onbemande camera in Lier.

Voor de WODCA-acties werd een inzet van 90% gevraagd. Lokale politie Lier haalde een inzet van maar liefst 312,12% aan manschappen en een inzet van 305% aan manuren. Ook namen we zowel in de zomer als in de winter deel aan BOB-acties. Daarbij bliezen 86 mensen positief.

Camerabewaking
In 2018 werden 217 videofragmenten en 520 foto’s gebruikt in gerechtelijke dossiers. Het merendeel leidde tot een identificatie van daders.

Dit was onder andere het geval bij deze misdrijven:
-              Inbraak Telenet-winkel, Antwerpsestraat
-              Diverse vechtpartijen in de uitgaansbuurt
-              Inbraak in de Toeristische dienst van de stad
-              Aanrijding vluchtmisdrijf, Rechtestraat
-              Steekpartij Antwerpsestraat/Rolwagenstraat en Zimmerplein

ANPR
2018 betekende voor de lokale politie van Lier de opstart van verschillende ANPR camera’s (automatische nummerplaat herkenning) op grote invalswegen. Op vraag van andere politiediensten werden 4481 nummerplaten nagekeken via het ANPR-systeem. In 95 gevallen ging het wel degelijk om een gezocht voertuig.

Vooruitzichten 2019
Drugsproblematiek en inbraken in woningen en gebouwen zullen in 2019 voor de lokale politie van Lier zeker prioriteit blijven. Op vlak van verkeersveiligheid zal de focus vooral liggen op rijden onder invloed, snelheid en het handhaven van de zone 30.

Verder focust de politie van Lier iedere maand op een ander actiethema. In mei is het actiethema ‘gordeldracht’. Door elke maand op een ander thema de focus te leggen, wil de politie de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de stad verhogen. Meer info over deze acties kan je terugvinden op onze website.

Veranderingen in 2019
Ook in 2019 staat de politie van Lier voor enkele veranderingen. Zo gaan we bijvoorbeeld de werking van het onthaal in een nieuw jasje stoppen. Vanaf 1 mei dienen burgers eerst een afspraak te maken voor ze aangifte kunnen doen. Dit zal veel voordelen met zich meebrengen, namelijk meer privacy, minder wachttijden en snellere en efficiëntere hulpverlening. Voor dringende zaken kunnen burgers natuurlijk nog steeds 24/7 op ons onthaal terecht.

Het volledige jaarverslag van de Lokale Politie kan je terug vinden op www.politie.be/5360/over-ons/overzicht-jaarverslagen. (MSL/foto’s MSL)

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet