Team Pastorale Eenheid Heilige Gummarus en zalige Beatrijs aangesteld

Fotoreportage...

Lier: Zondag 17 februari 2019 werd in een sfeervolle viering in de Heilig Kruiskerk, zondagskerk van de Pastorale Eenheid, de start gegeven van de Pastorale Eenheid Heilige Gummarus en Zalige Beatrijs. In die viering werd ook het team aangesteld door Wim Selderslaghs, bisschoppelijk vicaris van de Kempen. Een driehonderdtal gelovigen woonden de aanstelling bij.

Pastorale eenheid
Een Pastorale Eenheid is een samenwerkingsverband, in feite een fusie tussen verschillende parochies. Onze samenleving is meer en meer geseculariseerd (overgaan van een religieuze of kerkelijke naar een wereldlijke levensbeschouwing of gezindheid). De hedendaagse mens heeft minder en minder nood aan God en doet dus ook minder en minder een beroep op de kerk of de parochie. Ook het aantal priesters is zeer sterk gedaald. Dit heeft tot gevolg dat niet iedere parochie alles nog aankan. Daarom dienen de krachten gebundeld te worden.  

De Pastorale Eenheid Heilige Gummarus en zalige Beatrijs omvat het territorium van alle Lierse parochies: Heilige Familie, Sint-Gummarus, Heilig Hart, Sint-Jan Evangelist - Koningshooikt, Sint Jozef en Sint Bernardus - Lisp, Heilig Kruis - Kartuizers en Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt - Lachenen

Aanstelling van het team en de pastores
Nadat vicaris Wim Selderslaghs het bisschoppelijk decreet voorlas werd het team voorgesteld en aangesteld. Het team bestaat uit: Gert de Bakker, Freddy Havermaet, Floortje Nijssen, Guy Van den Broek, Jens Van Rompaey, Jan Verheyen en Roger Verlinden. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor diaconie en de solidariteit, financieel en materieel beheer, liturgie en gebed, verkondiging en catechese en de gemeenschapsopbouw in de Pastorale Eenheid, uiteraard in samenwerking en overleg met de plaatselijke geloofskernen.

In de Pastorale Eenheid werden bevestigd als pastores: pastoor Jan Verheyen, parochieassistente Ludwien Mortier en pastoraal werker in opleiding Gert de Bakker. Verder kregen een pastorale benoeming in een geloofskern: Kaatje De Meester, stafmedewerker Inspirelli - Jongerenpastoraal, en Sylvia Rosseel, vertegenwoordiger van de katholieke eredienst in het WZC Sint-Jozef. De functie van ziekenhuispastor in het Heilig Hartziekenhuis is momenteel vacant.

De Pastorale Eenheid omvat het territorium van alle Lierse parochies (Heilige Familie, Sint-Gummarus, Heilig Hart, Sint-Jan Evangelist - Koningshooikt, Sint Jozef en Sint Bernardus - Lisp, Heilig Kruis - Kartuizers en Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt - Lachenen).
Naast deze parochies (geloofskernen) bestaat de Pastorale Eenheid nog uit volgende geloofskernen: de pastorale diensten van het Heilig Hartziekenhuis en van het Woonzorgcentrum Sint-Jozef (Amate-groep), de Zusters van de Christelijke scholen van Vorselaar, de Gasthuiszusters-Augustinessen van Lier, de Ursulinen van Tildonk, de Zwartzusters-Augustinessen van Lier en Inspirelli - jongerenpastoraal.

Na de viering was er nog een erg gesmaakte receptie in de parochiezaal. (MSL/foto’s MSL-SDW)

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet