Leraren: meesters in innovatie

Fotoreportage...

Lier: Voor de kick-off meeting van het project ‘Leraren: meesters in innovatie’ bij de firma Van Hool schreven een honderdtal leerkrachten van het zesde leerjaar lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs zich in. Na voorstelling van het project volgden de deelnemers verschillende workshops. De namiddag eindigde met een bezoek aan de firma Van Hool.

Het project
Het Regionaal Technologisch Centrum Antwerpen bouwt mee aan kwaliteitsvol onderwijs op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt. Binnen hun werking zet RTC Antwerpen vooral in op het professionaliseren van leraren en er voor te zorgen dat dat leerlingen uit het secundair onderwijs tso, bso en dbso relevante arbeidsmarktgerichte, techn(olog)ische competenties kunnen verwerven die aansluiten binnen de specifieke vereisten van het hedendaagse bedrijfsleven.
Met het project 'Leraren: meesters in innovatie!' willen INOM (vormingsfonds voor arbeiders en bedienden uit de metaal- en technologische sector), RTC Antwerpen en Flanders Make (strategisch onderzoekcentrum voor de metaalindustrie) de leraren van het zesde leerjaar lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs in contact brengen met innovatie in het bedrijfsleven.
Zo krijgen de leraren een bredere kijk op wat technologie inhoudt, welke innovaties op hen afkomen en welke job mogelijkheden er zijn na een technisch of wetenschappelijk georiënteerde opleiding. Op deze wijze kunnen de leraren hun leerlingen beter adviseren in het maken van een studiekeuze in hun latere schoolloopbaan.
Er zullen meerdere projectdagen georganiseerd worden in samenwerking met verscheidene partners: Van Hool, DAF trucks, Atlas Copco, ETAP-lighting, RoboJob, Flanders Make en Provincie Antwerpen.

Workshops
Tijdens de projectdagen kunnen de leraren kiezen uit een aantal innovatieve workshops (3D-printing, Virtual Reality ...) waarbinnen ze kennis maken met innovatief en didactisch lesmateriaal dat ze kunnen aanwenden in hun klas. Op deze manier stimuleren we leraren om aan de slag te gaan met innovatieve technologieën binnen hun klas, wat op zijn beurt de leerlingen zal motiveren en inspireren, te kiezen voor een technologisch/wetenschappelijk georiënteerde studierichting.
Hiermee willen we de instroom naar technische en wetenschappelijke studierichtingen verhogen, waardoor we op termijn zorgen voor de invulling van jobs in een aantal knelpuntberoepen.

Volgende projectdagen
De projectdagen zullen plaatsvinden bij verschillende bedrijven.
DAF trucks Westerlo: woensdag 26-09-2019
ETAP lighting Malle: dinsdag 15-10-2019
ROBOJOB Heist-op-den-Berg: donderdag 07-11-2019
Atlas Copco  Antwerpen: woensdag 13-11-2019

Meer informatie: www.rtc-antwerpen.be
(MSL/foto’s MSL-SDW)

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet