Warmste Week fotografen stellen ten toon in Vleeshuis te Lier

Lier: In het kader van ‘de warmste week’ besloten drie fotografen een steun actie te ondernemen voor een goed doel uit Lier. Na enige overwegingen was de keuze van Katrien Hendrickx uit Berlaar, Françoise Verhoken uit Borgerhout en Cor Van Echelpoel uit Lier snel gemaakt. Hun warmste doel werd de vzw Tejo, een vereniging die zich belangeloos inzet en gratis therapeutische hulp biedt aan kwetsbare jongeren. Als sluitstuk van hun acties stelden ze hun werken ten toon in het Vleeshuis.

“Een dik jaar geleden kwamen we met het idee om een actie te organiseren in het kader van de warmste week.  Onze fototoestellen stonden snel hetzelfde ingesteld. Onze keuze  voor welk goed doel we een actie op poten zouden zetten, was dus snel gemaakt. Omdat we beseffen dat in deze tijd de opgroeiende jeugd met heel wat problemen in aanraking komt, ging onze voorkeur uit naar een vereniging die in Lier actief is in de sector voor het welzijn van de jeugd. Na wat brainstormen, kwamen we dan uit bij Tejo Lier.
Na enig overleg planden we de verkoop van kalenders, een fotoshoot met kersthaarten en als orgelpunt deze tentoonstelling.
Voor de kalender zijn we samen en individueel een paar keer op pad geweest om de mooiste plekjes van Lier in beeld te brengen. We bieden deze kalender te koop aan voor tien euro, een bedrag dat dank zij sponsoring totaal aan Tejo geschonken wordt.
Een aantal mensen zijn langsgekomen voor een fotoshoot. Zij krijgen een foto-afdruk, kerstkaarten en een aantal digitale beelden. Een deel van het bedrag dat de mensen betaalden, wordt doorgestort.
En nu, tijdens onze tentoonstelling, hopen wij nog een aantal van onze foto's te verkopen. Met de bedoeling de opbrengst ook aan het Tejo huis te kunnen geven.
Momenteel staat de teller van de gift op 2.900 euro maar we hopen dit natuurlijk nog aan te vullen”, zegt medeorganisator Katrien Hendrickx. (MSL/foto’s MSL-SDW)
 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet