Herdenking einde Eerste Wereld Oorlog

Fotoreportage...

Lier: Op 11 november werd, zoals op vele plaatsen in ons land, het einde van Wereld Oorlog I herdacht. De kerkelijke herdenking ging door in de Sint Pieters Kapel en werd bijgewoond door de burgerlijke en militaire instanties.
Na de misviering stapten de aanwezigen op naar het herdenkingsmonument gekend als ‘Den Engel’ in de Begijnhofstraat. Daar werden door burgerlijke en militaire instanties kransen neergelegd. Nadien werden ook bloemen neergelegd aan het herdenkingsmonument op de Militaire Begraafplaats aan de Mechelsesteenweg. Het geheel werd afgesloten met de 11 november toespraak van burgemeester Frank Boogaerts. (MSL/foto’s MSL)

Toespraak van de burgemeester Frank Boogaerts

De 11-novemberherdenking herinnert ons  in de allereerste plaats  aan de 1° Wereldoorlog. Een oorlog die 4 lange jaren duurde en officieel eindigde op 11 november 1918 om 11u. Enkele uren voordien werd in een treinwagen in het bos van Compiègne de wapenstilstand ondertekend.
Men zou er moeten van uitgaan  dat alle ondertekenaars van de wapenstilstand op 11 november ernaar streefden dat dit de laatste oorlog zou zijn, of althans, zou moeten zijn. En dat zij niet speelden met de idee om de overwonnenen te onderdrukken, of anderzijds met de idee om zo snel mogelijk revanche te nemen, maar alleen echte duurzame vrede voor ogen hadden. Ik vrees echter dat de geschiedenis heeft aangetoond dat niet iedereen streeft naar echte vrede en naar vreedzaam samenleven want oorlog blijft een vreselijke realiteit.  Snel volgde de Tweede Wereldoorlog, en later volgden nog vele gewapende conflicten: de oorlog in Vietnam, de vele oorlogen in het Midden-Oosten die vandaag nog blijven doorgaan, en er is zelfs gevochten om enkele kleine rotsen als de Falklandeilanden.

Vandaag gedenken en eren wij niet alleen de slachtoffers van WO I, maar al diegenen die in alle oorlogen  hun jonge leven gaven voor  onze waarden, vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Zij blijven ons respect genieten. Wij moeten er over waken dat deze waarden ook verdedigd en bewaakt worden, zowel hier als elders.
Alleen dan zullen we ooit een blijvend vreedzame maatschappij kunnen opbouwen. De politieke leiders van de grootmachten dragen een grote verantwoordelijkheid in deze. Wij herdenken tevens de miljoenen burgerslachtoffers die werden meegesleurd in conflicten waar zij niet om vroegen.
Verschillende visies op de maatschappij, op de economie, verschillende religieuze opvattingen, het kan uiteraard, maar zij moeten vreedzaam naast mekaar optreden. Verschillen moeten uitgepraat worden, niet uitgevochten met wapens.
Dames en Heren, tot slot houd ik eraan om opnieuw mijn hoop uit te drukken dat de slogan op de Ijzertoren “Nooit meer oorlog – Plus jamais de guerre – Nie wieder Krieg – No more War “ ooit werkelijkheid moge worden.

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet