Tweede herwerkte uitgave: “Geschiedenis van Lier”

Fotoreportage...

Lier: In de gildekamer van ‘De Heren van Lier’ werd de tweede uitgave van de “Geschiedenis van Lier” voorgesteld.
De eerste uitgave, in 2016,  van het boek “Geschiedenis van Lier – Welvaart en samenleving van het ontstaan van de stad tot de Eerste Wereldoorlog”  door  de professoren Erik Aerts (65) en Herman Van der Wee (91), was in een minimum van tijd uitverkocht.

“Het was dus wenselijk dat er een twee de uitgave zou verschijnen. De auteurs hielden eraan om er geen kopie van te maken. De oorspronkelijke tekst werd grondig herzien, vooral de hoofdstukken die handelen over het ontstaan van Lier. De belangrijkste reden hiervoor was het verschijnen van een aantal nieuwe archeologische, taalkundige en klimatologische studies over Lier. Ook recente publicaties over de latere stedelijke ontwikkeling maakten het mogelijk nieuwe inzichten in deze publicatie op te nemen. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking tot het leven van Sint Gummarus in de vroege Middeleeuwen. Vooral de cruciale rol bij de ontginning van de gronden in wat het latere centrum van de stad Lier zou worden. Ook de ontginning van het Sint Gummarusdomein waar vroeger weinig over gezegd werd. Dit domein omvatte het moerassig gebied tussen de twee Neten dat door de verkilling van het klimaat en de daling van de zeespiegel een bewoning toeliet. Het domein omvatte de villa van Sint Gummarus in Emblem en ook de ontgonnen gronden van de Lierse gehuchten Lachenen, Hagenbroek en Myle en later ook de dorpen Kessel, Bevel en Nijlen. In de herziene uitgave worden over dit ontstaan van de stad nieuwe inzichten aangereikt. Dankzij recente opgravingen kon worden vastgesteld dat het stadsgedeelte aan de rechteroever van de Kleine Nete, namelijk de huidige Grote Markt, oorspronkelijk louter een agrarisch rurale Frankische nederzetting was. Op het einde van de 12e eeuw werd ze geleidelijk geïntegreerd in wat de Stedelijke vrijheid en vooral wat later een volwaardige stad zou worden. De oorsprong en het ontstaan van de stad zijn in deze tweede uitgave grondig uitgewerkt. Het beeld van de oorsprong wordt vollediger maar ook innovatiever uitgewerkt”, legt professor Herman Van der Wee uit.

“Het is natuurlijk niet zo dat, nadat we de sloophamer er gehanteerd in de eerste twee hoofdstukken, plots niets meer heilig bleek in het huis dat we drie jaar geleden zo zorgvuldig hebben opgetrokken. Integendeel niet alleen de contouren en de steunmuren blijven overeind, ook de indeling van de diverse kamers bleef grotendeels onaangeroerd. Enkel aan de decoratie brachten we wijzigingen aan.
Eerst ontdekte wij dat in de 18de eeuw de vlashandel en de linnenmarkt mee hielpen om de hardste kanten van een pijnlijke recessie te verzachten.
Ook het hoofdstuk van de 19de eeuw kreeg een herziening. Centraal blijft dat de middengroepen te Lier de dynamiek verzorgde van de economische ontwikkeling, die weliswaar beperkt bleef tot ambachtelijke familiale bedrijven en een uitgebreide dienstensector. Het kleurenpalet van de Belle epoque hebben wij aangevuld met wat meer grauwe tinten”, voegt professor Erik Aerts er aan toe.

Het boek ‘Geschiedenis van Lier’ is een uitgave van de gilde “Heren van Lier”. Het boek telt 544 pagina’s en is te koop  in de boekhandel aan 32 euro. (MSL/foto’s MSL-SDW)

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet