Bewoners omgeving Hulststraat en Hoog-Lachenen wijzen verkeersplan af

Lier: Op een bewonersvergadering keurden een honderdtal aanwezigen het voorstel betreffende een nieuw circulatieplan voor Maaikeneveld, Hulststraat, Bremstraat, Hoog-Lachenen totaal af. “We zijn zelf het slachtoffer van dit plan, we zullen zelf ver moeten omrijden en veel tijd verliezen”, hoorden wij bij de aanwezigen.

Schepen voor mobiliteit Bert Wollants stelde dit plan voor.
“Wij krijgen heel wat jaren klachten over sluipverkeer in de wijk. Bij tellingen bleek dat gemiddeld 200  voertuigen per uur hun weg zoeken via de wijk merendeel om de ring te vermijden. Het sluipverkeer zorgt voor overlast en gevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers. Wij hebben een voorstel uitgewerkt dat vrij ingrijpend is. Wij zijn ervan overtuigd dat dit plan zeer effectief zal zijn. Als we die maatregelen nemen levert dit ook een aantal beperkingen op voor de buurtbewoners. Dit impliceert dat de bewoners ook zullen moeten omrijden om aan hun huis te geraken. Voordeel de straten worden veel rustiger. Halve oplossingen, zoals ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ helpt niet.
Heel de wijk zal niet meer ontsloten zijn naar de Liersesteenweg, een gedeelte zal langs de Lintsesteenweg ontsloten worden.”

Na heel wat discussie bleek overduidelijk dat dit plan absoluut niet gedragen wordt door de buurt.  De stad zoekt naar een eventueel andere oplosing. (MSL/foto’s MSL)

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet