Plantdag speelbos Landschapspark Pallieterland

Lier: In het speelbos aan de Ouderijstraat organiseerde de stad, met de hulp van de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van basisschool Klimop, een boomplantactie.  De kinderen worden voor de aanplant bijgestaan door medewerkers van de stad, de Polder van Lier, Regionaal Landschap Rivierenland en de Bosgroep Antwerpen Zuid. Er worden ongeveer 850 boompjes aangeplant waaronder ratelpopulier (populus tremula) , zwarte els (alnus glutinosa), beuk (fagus sylvatica), gewone esdoorn (acer pseudoplatanus) en winter linde (tilia cordata).

Het speelbos vormt één van de deelprojecten binnen Landschapspark Pallieterland, een project voor de realisatie van een multifunctionele groene long aan de rand van de stad. Voor het project ontving de stad een subsidie van 250.000 euro van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Bij de inrichting van het speelbos werd vastgesteld dat het huidige bomenbestand aangetast was door de essenziekte, een schimmel. Hierdoor sterven de aanwezige essen af en zouden ze kunnen uitwaaien, wat een veiligheidsrisico inhoudt. Het stadsbestuur besliste daarom om de zieke essen te verwijderen. Dit gebeurde in samenwerking met het Polderbestuur van Lier, Regionaal Landschap Rivierenland en Natuur- en Landschapszorg en onder het toeziend oog van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Aangezien het bos voor een groot deel uit essen bestaat, was dit een drastische maar noodzakelijke beslissing. Hierdoor ontstonden echter grote open plekken in het bos. Om de toekomst van het bos te verzekeren, wordt daarom een heraanplant voorzien met standplaatsgeschikte inheemse boomsoorten. Het plantplan hiervoor werd opgemaakt door Bosgroep Antwerpen Zuid. Op termijn zal het bos verjongen en opnieuw gezond worden, zodat de kinderen op veilige manier het speelbos kunnen gebruiken.

Naast de aanplant wordt ook verder gewerkt aan de inrichting van het speelbos met ecologisch verantwoorde speelinfrastructuur. (MSL/foto’s MSL)

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet