Nieuwjaarsreceptie Open VLD Lier op stadhuis

Fotoreportage...

Lier: In tegenstelling met het nieuwjaarsontbijt van vorige jaren ging de nieuwjaarsreceptie, voor een honderdtal aanwezigen, door op het stadhuis van Lier.
Voorzitter Christel Van den Plas verwelkomde de aanwezigen en gaf het woord aan Marleen Vanderpoorten. In haar gelegenheidstoespraak lichtte ze het restauratiedossier van het Begijnhof toe. Ook de restauratie van de Sint-Gummaruskerk, de kerken van de H.Familie en het H.Hart, het stadhuis en de Zimmertoren wordt eveneens in de meerjarenplanning opgenomen. Bovendien moet een bestemmingsonderzoek uitgevoerd worden voor het Timmermans-Opsomerhuis en het H.Geestgebouw.

“Voor de Vlaamse overheid die 60% betoelaging verleent dient de restauratie van het begijnhof dat 45 huisjes en het openbaar domein omvat over 5 jaar afgerond zijn. Om het aandeel van de stad en het OCMW te financieren, worden eigendommen van het OCMW gelegen buiten Lier verkocht.
In de vijfde en laatste fase van het restauratiedossier wordt het openbaar domein voorzien van nieuwe riolering en de straten en steegjes heraangelegd en voorzien van een comfortabele wandelzone.
In de toekomst zullen de woningen verhuurd worden aan marktconforme prijzen en bewoond worden door een mix van jonge gezinnen en ouderen . Tot slot stelde Marleen dat het nieuwe begijnhof de stad Lier over enkele jaren zonder meer op de internationale erfgoedkaart zet.”

Voorzitter Christel Van den Plas lichtte de nieuwe structuren van het lokale afdelingsbestuur toe. “Die steunen op drie pijlers: redactie en communicatie, evenementen en ateliers: proper Lier, stads-en dorpsontwikkeling, wijkwerking, cultuurcentrum en lokale economie.”

Daarna genoten de aanwezigen van een uitgebreide receptie en een gezellige babbel. (MSL/foto’s MSL)

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet