Nieuwjaarsdrink Lierse Pijnders in Sint Gummarus

Lier: Voor hun eerste nieuwjaarsdrink verzamelden heel wat Pijnders in hun stamkroeg Sint Gummarus aan het Timmermansplein.
In zijn nieuwjaarstoespraak dankte de voorzitter voor de inzet die geleverd werd het voorbije jaar. “2020 wordt een belangrijk jaar met onze eerste kleine ommegang na 2015. Deze ommegang zal plaatsvinden op 2 en 3 oktober. Hiervoor hebben wij een honderdtal pijnders nodig. Je kan volgende data nog in je agenda zitten.”
Verder gaf de voorzitter nog de data van de reeds geplande activiteiten.
“Tot slot zou ik nog willen oproepen dat iedereen 22 februari in zijn agenda schrijft. Dan heeft de eerste oefensessie plaats met de nieuwe  pijnders  in de hal om 14 uur.”

Lierse Ommegang ‘anders’
Luk Ceulemans voorzitter van de Gezellen van het Groot Volk en voorzitter van Reuzen In Vlaanderen bracht nog enige toelichting betreffende de kleine Lierse Ommegang op 3 en 4 oktober 2020.
“Bij volgende vergaderingen van de Gezellen van het Groot Volk en van de pijnders gaan we een nieuwigheid invoeren. We gaan de vergaderingen beginnen met een meditatief moment. We zijn in Lier alles verschuldigd aan Gummarus, een typisch voorbeeld van een echte man. Waarom een echte man, gewoon omdat hij kwaad wijf had en dat hebben we allemaal!? (dixit Luk Ceulemans) Gummarus gaat het type zijn dat we in onze steden gaan promoten. Bij de ommegang 2020 komt een nieuwe Gummarus, een nieuwe reus, in omloop. Op 2 oktober 's avonds gaan Goliath en Reuzin Kamenierster in de jezuïetenkerk voorgesteld worden in een nieuwe outfit gecreëerd door Dries van Noten. Daar gaan wij ook de nieuwe reus Gummarus, die nu in constructie is, dopen in inschrijven in het bevolkingsregister zodat hij dan deel zal uitmaken van de Lierse Reuzen Familie.
Ommegang ‘anders’: ‘anders’ duidt op het feit dat het niet zal zijn zoals in 2015. Vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur zal de binnenstad volledig gesperd worden. Het ganse evenement zal in de binnenstad plaatsvinden. Van 13 tot 16 uur gebeurt het eerste evenement op vier locaties met heel wat animatie. Hierbij zijn alle reuzen betrokken. De invulling is reeds klaar maar moet nog gefinaliseerd worden. Het is zeker geen kopie van 2015. Na het eerste evenement wordt om 16 uur de omgang zelf gevormd op de Gasthuisvest.  Het parcours is reeds uitgewerkt maar moet nog goedgekeurd worden door de bevoegde diensten. Het einde van de ommegang is voorzien omstreeks 18.00 uur. In tegenstelling tot 2015 hebben wij voor gekozen om de stoet te laten aansluiten op de namiddag actie omdat het 's avonds in oktober al redelijk fris kan zijn. Als je een grote tussenruimte laat tussen het namiddag gebeuren en de stoet zelf zal er veel volk naar huis gaan.”  (MSL/foto’s MSL-SDW)

Het beest
“Dan is er nog een groot nieuw ding, waarover al verschillende geruchten de ronde doen. Zoals we in 2015 het Ros Beiaard opnieuw creëerden, zullen we naast de nieuwe reus Gummarus, een  toevoeging doen aan de historische reuzen trein. De Gezellen hebben twee leden die  kunstgeschiedenis gestudeerd hebben. Toen ik het project dat wij ’het beest’ zullen noemen voorstelde, zijn ze bijna flauwgevallen van de emotie, devotie zou iets overdreven zijn. Het beest is een fabeldier. Een fabeldier werd in de Middeleeuwen toegevoegd aan de ommegang. Wij gaan op vrijdag 2 oktober ‘het beest’ laten verschijnen uit de nevelen. Het is een echte bijdrage tot de uitbreiding van de Lierse Reuzentrein.  Dit ‘beest’ moet voor de Ommegang 2020 het trekpleister zijn voor het ganse gebeuren.”

108 pijnders
“Wij hebben in totaal 108 pijlers nodig, als ik alles bijeen tel, het ‘beest’ inkluis. Van die 108 zijn er een 48 à 50 voor het Ros en de fabeldieren. Dit aantal kunnen we misschien bekomen door contact op te nemen met de sportverenigingen. Individuele pijnders hebben wij ook nog nodig.
2020 is het jaar van werken wij willen even veel succes hebben zoals in 2015. 2015 was een succes voor iedereen, Gezellen, pijnders en andere. In 2020 moeten wij dit zeker kunnen evenaren.

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet