N-VA Lier-Koningshooikt viert Nieuwjaar

Fotoreportage...

Lier: In een volgelopen Hof van Aragon hield N-VA Lier en Koningshooikt de traditionele nieuwjaarsreceptie voor de leden en voor de bevolking. Iedereen was welkom.
Voorzitter Toon Vaessens verwelkomde de aanwezigen. Hij blikte even terug op de voorbije en voor N-VA succesvolle gemeenteraadsverkiezingen. Wat de nationale politiek betreft verwees hij naar de huidige impasse bij de regeringsvorming.

“De essentie van de huidige situatie is een fundamentele verschillende visie in het zuiden en noorden van het land hoe de maatschappij moet geordend, georganiseerd worden. Daar waar men in Wallonië streeft naar een socialistisch(sommigen willen zelfs een communistische) verzorgingsstaat gestoeld op overheidsinterventie en hoge belastingen, willen wij in Vlaanderen een beleid dat de fundamenten van welvaartcreatie veilig stelt.”
“Het is prima dat men in Wallonië andere keuzes maakt, zij hebben daar uiteraard het volste recht toe: maar dan wel gefinancierd met Waalse centen en niet langer met Vlaamse.
In elke maatschappij, overal waar mensen samen zijn, is solidariteit een belangrijk principe dat moet gekoesterd worden. De N-VA staat ook voor solidariteit maar wanneer solidariteit 40-50 jaren duurt, is dit geen solidariteit meer maar een politiek georganiseerd systeem van misbruik; misbruik van Vlaamse welvaart zonder verantwoordelijkheid om op eigen benen te staan, op te nemen. Wel, we bevinden ons nu op een keerpunt in Belgische politieke geschiedenis waar hiervoor in Vlaanderen geen electorale draagkracht meer is. Enkel duidelijke stappen zetten in een verdere staatshervorming (confederalisme) biedt hiervoor een politiek leefbare oplossing. Met de Vlaamse regering en via het Vlaams regeerakkoord  zal de N-VA ook de komende jaren de Vlaamse identiteit, de Vlaamse welvaart en het welzijn van alle Vlamingen verdedigen.”
Tot slot sprak hij nog even over de lokale politiek. Tot slot kondigde hij het Bal met de Burgemeester van 19 september 2020 aan.

Burgemeester Frank Boogaerts stond nog even stil bij de goedgekeurde meerjarenplanning. Hierbij verwees hij naar het investeringsprogramma van 103.755.719 euro. “Wij weten dat Lier een inhaalbeweging te maken heeft op het vlak van de heraanleg van voetpaden, fietspaden en wegen. Bovendien is het noodzakelijk   om  enkele grote restauratiedossiers van ons onroerend erfgoed verder te zetten of weer op te pikken.  Ik denk aan het begijnhof , de middenvleugel van het vroegere Zwartzustersklooster en de Grote Kerk. Grote dossiers als de realisatie van jeugdvoetbalvelden op de Hoge Velden , een nieuw of vernieuwd  C.C.  De Mol zijn uiteraard ook vervat in onze Meer Jaren Planning. Wij gaan dat alles waarmaken zonder verhoging van de Aanvullende Personen Belasting, ZONDER verhoging van de Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing , zonder personeel te ontslaan.” Tot slot had de burgemeester nog iets positiefs in petto. “Wij verminderen de Algemene Gemeentebelasting ook nog eens. De totale belastingvermindering schommelt zo tussen 11 en 32 euro.”
Als laatste in de rij sprekers nam Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele het woord.
Als rode draad door zijn toespraak liep het begrip ‘Identiteit’. Wij moeten ons bewust zijn van ons rijk verleden, maar wij moeten ook naar de toekomst durven kijken. Wij hebben heel wat talenten in Vlaanderen zowel op gebied van technologie als op gebied van biotechnologie. Onze identiteit bestaat uit een gedeelte verleden maar ook uit een groot deel toekomst. Met onze identiteit binden wij de mensen aan elkaar. Samen kunnen wij hierdoor meer welvaart creëren op alle gebied. Om deze welvaart te blijven behouden moeten wij inzetten op onderwijs. Wij moeten er voor zorgen dat onze jongeren maximaal van hun talenten kunnen ontwikkelen. Wij moeten ze stimuleren om boven zichzelf uit te stijgen. Wij moeten er vanaf dat 6/10 voldoende is. Wij moeten ook durven inzetten op onderzoek en ontwikkeling. Zo kunnen wij ook in de toekomst welvaart blijven genereren.”

Na de toespraken genoten de aanwezigen van een uitgebreide receptie. (MSL/foto’s MSL-SDW)

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet