Stadspersoneel klinkt op het nieuwe jaar

Fotoreportage...

Lier: In CC De Mol kwam het stadspersoneel samen om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten. Schepen Rik Pets mocht het evenement in goede banen leiden. Na de traditionele toespraken van burgemeester Frank Boogaerts en algemeen directeur Katleen Janssens werden de gepensioneerden van het afgelopen dienstjaar gehuldigd. Nadien was er een uitgebreid walking diner voorzien met een optreden van de Lierse groep M.I.A. De avond werd afgesloten met een afterparty.

In een korte toespraak onderstreepte burgemeester Frank Boogaerts het belang van het meerjarenplan dat met de nodige zorg werd opgesteld. “Wij weten dat de taken die aan steden en gemeenten worden toevertrouwd veelvuldiger en complexer worden. Onze middelen stijgen echter niet in dezelfde orde van grootte.  Maar onze dienstverlening mag niet achteruitgaan.
In de voorbije bestuursperiode steeg het personeelsbestand merkelijk. In de lopende periode wordt dit aantal behouden, met zelfs een kleine toename.
Daarnaast wordt fors geïnvesteerd in ICT. Daardoor zal het werk vergemakkelijkt worden en zal er efficiënter kunnen gewerkt worden. Dat wil zeggen dat er aangenamer kan gewerkt worden.”
“De voorbije jaren hebben wij op jullie mogen rekenen en wij danken jullie hiervoor. Ik ben ervan overtuigd dat die inzet zeker zal verdergezet worden in 2020, zodat wij 36.000 tevreden klanten kunnen behouden.”

Algemeen directeur Katleen Janssens: “In een nieuwjaarspeech is het klaarblijkelijk de bedoeling dat de algemeen directeur haar personeel moet inspireren en motiveren. Ik heb jullie nochtans het ganse jaar allemaal zeer gemotiveerd bezig gezien en we hebben daardoor weeral puike resultaten neergezet. Inspiratie ontbrak er zeker niet.” Daarna bracht ze hulde aan de overleden collega’s. “We zijn blij dat er de komende zes jaar niet zal worden bespaard op personeel. We zijn blij dat de Lierse politiek beseft dat ons menselijk kapitaal belangrijk is en dat we blijvend moeten investeren in aantrekkelijke jobs met respect voor de werk-privé balans.
We willen graag dat personeelsbeleid verderzetten en blijven investeren in een moderne organisatie waar iedereen met goesting komt werken. Er liggen de komende jaren heel wat uitdagingen op de plank. De druk op het personeel zal zeker niet verminderen. We zullen flexibel moeten zijn en prioriteiten stellen”, besluit Katleen Janssens.

Nadien werd er gegeten en gefeest tot in de vroege uurtjes. (MSL/foto’s MSL-SDW)

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet