“Den schoonen constighen eyseren boom” geanalyseerd

Lier, 13 oktober 2020: Tijdens een open ledenvergadering van de Broederschap van Sint Gummarus stelde Marc Mees zijn boek “De boom van Sint-Gummarus” voor. De schrijver ontrafelt de symboliek die aan de gesmede ijzeren boom verbonden is.

“De smeedijzeren boom van Sint-Gummarus is een merkwaardig en zeldzaam monumentaal smeedwerk en een uiting van de typische middeleeuwse vroomheid. Volgens de traditie zou hij omstreeks 1470 op het koor van de Kluizekerk zijn geplaatst als herinnering aan een van de wonderen van de Lierse stadspatroon. Waarschijnlijk hangt de oprichting van de boom nauw samen met de sedert 1475 heroplevende devotie tot Sint-Gummarus”, vertelt Marc Mees tijdens de voorstelling van het boek.
“Toen de paters dominicanen van plan waren de oude Kluizekerk te verkopen, liet de kerkfabriek van Sint-Gummarus de boom in 1991 weghalen. In 1994 werd de boom opgesteld in de zuidelijke zijbeuk van de Sint-Gummaruskerk, waar hij sindsdien in volle glorie kan schitteren.”

Iconografische analyse
In een eerste deel beschrijft de auteur ‘het wedervaren van de boom’. Medeauteur Aimé Stroobands beschrijft in detail de gebruikte technieken en het vakmanschap van de kunstenaars.
In het volgende deel wordt de boom volledig ontleed. “Een meesterwerk van Europees niveau”, stelt Aimé Stroobands. In een iconografische analyse worden de verschillende elementen, zoals de riem, de lelies in een eikenboom, de samenstelling van de kruin, duidelijk verklaard.

Het boek telt om en bij de honderd bladzijden en is verkrijgbaar bij de Broederschap van Sint-Gummarus aan de prijs van vijftien euro. Het kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen de Broederschap van Sint-Gummarus en de Gilde Heren van Lier. (MSL/foto’s MSL)